Varade publitseerija

Milliseks kujunes õiguskord Haljala vallas 2018. aastal

2018. aastal alustas politsei uurimist kokku 82 kuriteojuhtumi kohta (2017. - 40). Tänaseks on avastatud 58 kuritegu (2017. - 23). Enam kui kolmandiku kuritegudest moodustavad vargused, kelmused ja asja kahjustamised. Registreeriti ka 23 liikluskuritegu, mille moodustavad kriminaalses joobes ja korduvalt ilma juhtimisõiguseta sõitnud juhid.

Politsei üks prioriteet on lähisuhtevägivalla ennetamine ja sellele reageerimine. Kui lähisuhtevägivalla teadete arv on aastate lõikes püsinud enam-vähem samal tasemel, siis kuritegusid alustasime möödunud aastal enam (12), kui varasemalt (2017. - 5). Lähisuhtevägivald ei ole alati füüsiline kaklus, vaid ka verbaalne tüli – ähvardamine, karjumine, aga ka teise inimese ignoreerimine või mõnitamine. 

Politsei reageerib nendele teadetele jõulisemalt, kui esinevad kuriteotunnused alustatakse kindlasti menetlust ning võimalusel eemaldatakse vägivallatseja kodust. Lähisuhtevägivallast annavad politseile aina enam teada kõrvalised inimesed – naabrid, juhuslikud pealtnägijad, aga ka lähedased. See on väga positiivne, et ei jääda kõrvaltvaatajateks, vaid läbi telefonikõne abi palutakse.

Alaealiste poolt toime pandud väärtegude kohta alustati eelmisel aastal 14 menetlust, 2017. aastal 40. Rikkumised on enamasti seotud alkoholi või tubakatoodete tarvitamisega, aga ka juhtimisõiguseta autorooli istumisega. Varasemate aastatega võrreldes on toimunud suur langus seoses taastava õiguse rakendamisega. Kui varasematel aastatel määras politsei rikkumise toime pannud alaealisele rahatrahvi, siis uus lähenemine pooldab mittekaristuslike meetodeid. Alaealisega viiakse läbi hoiatav vestlus, ta suunatakse tegema ühiskondlikkult kasulikku tööd või kahju heastama, et taastada endine olukord.

Sõltuvusainete tarvitamine on väga aktuaalne just suvel suurüritustel kuhu kogunevad noored eesti erinevatest paikadest. Õiguserikkumist toimepannud alaealist reeglina antakse üle lapsevanemale, olgu ta pärit Pärnust või Põlvast ning selline kõne politseist öösel kell kolm ei ole lapsevanemate poolt oodatud ning tuleb üllatusena. Vesteldes noorega pange tähele, kas tema käitumine on muutunud ning proovige aru saada millest on see tingitud. Hiline käitumise muutumise märkamine võib tuua alaealise hulkumiseni. Lapsevanemad palun jälgige oma lapsi, kellega suhtleb- kus viibib, et hiljem nooruselollusest tehtut ei peaks kahetsema.  

Möödunud aastal toimus Haljala vallas 34 liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga kümme inimest. Enamik õnnetusi leidsid aset liiklustihedal maanteel. 2017. aastal toimus Haljala valla territooriumil 22 liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai viga kolm inimest.

2018. aastal alustasid politseinikud Haljala valla territooriumil kokku 943 väärteomenetlust. Valdava osa, kokku 881 menetlust, moodustavad liiklusseaduse rikkumised, mis pannakse toime enamasti just maanteel, valda läbival Tallinn-Narva trassil.

Turvalisema elukeskkonna parandamisel saab iga inimene oma panuse anda. Selleks, et aidata, ei pea ise ohtlikku konflikti sekkuma. Telefon on pea kõigil taskus. Tehes kõne  Häirekeskusesse saab politsei juhtumist teada: olgu selleks siis tänavapildis ebakindlalt liikuvast sõidukist või naaberkorterist kaugele kostuv joomatüli.

 

Meelis Pallon
piirkonnapolitseinik