Varade publitseerija

« Tagasi

Mittetulundusühing Partnerid

Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)

 

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri 2015.a määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 02.11.2018 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2019.a. rakenduskavast:

 

M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 28.jaanuar - 01.veebruar 2019.a. kuni kella 16.00-ni

 

          Hindamistähtaeg 29.aprill 2019.a.

 

          Infopäev 09.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

 

M2.1  Ettevõtluse investeeringud 11.-15.märts 2019.a. kuni kella 16.00-ni

 

          Hindamistähtaeg 11.juuni 2019.a.

 

          Infopäev 10.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis

 

M2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 11.-15.märts 2019.a. kuni kella 16.00-ni.

 

        Hindamistähtaeg 11.juuni 2019.a.

Infopäev 10.jaanuar 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis                                                                                       

                                                                                                           

Registreerimine infopäevadele hiljemalt 04.01.2019  info@mtupartnerid.eu