Varade publitseerija

« Tagasi

Olmeprügi tekitab probleeme

Haljala vald on jagatud kaheks jäätmeveo piirkonnaks: endise Vihula valla territoorium ja endise Haljala Valla territoorium. Mõlemas piirkonnas kehtivad erinevad määrused. Endise Vihula valla territooriumil kehtib  Vihula valla jäätmehoolduseeskiri ja selle rakendamise kord. Endise Haljala valla territooriumil tuleb järgida Haljala valla jäätmehoolduseeskirja.

Üldjoones tulenevad jäätmekäitlusnõuded ja eeskirjad jäätmeseadusest ja on valla piires enamvähem sarnased. Väikesed erinevused on seotud liitunud valla piirkondade erisustega. Jäätmekäitlus terve valla peale ühtlustub alles riigihangete tulemusel Eesti Keskkonnateenustega ja RagnSellsi lepingute lõppemisel aastal 2022.

Korraldatud jäätmeveoga on kohustatud liituma kõik hoonestatud kinnistute omanikud. Jäätmeveost vabastamine on erand ja see tuleneb Jäätmeseadusest, ning on võimalik üksnes seadustest toodud tingimustel ja Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel, mille Vallavalitsus läbi vaatab. Lisainformatsiooni korraldatud jäätmeveo kohta leiab Haljala Valla kodulehelt keskkonnarubriigi alt.

Samuti tuleb jäätmekäitlemisel silmas pidada, et kinnistupiires tekkivad olmejäätmed tuleb jäätmevedajale üle anda jäätmetekke kohal, kui jäätmevedajaga ei ole kokkulepitud teisiti. Siin tuleb arvestada, et avalikud olmejäätmete konteinerid on mõeldud üksnes avalikus ruumis (tänaval, supelrannas) tekkivale olmejäätmetele. Erakinnistutel tekkinud olmejäätmeid avalikesse jäätmekonteineritesse tuua ei tohi, selline tegevus on seadusandluse järgi karistatav. Ka on keelatud olmejäätmete põletamine. Kui kinnistuomanikel tekib jäätmeid palju ja prügikast saab tihti täis, siis on jäätmevedajaga alati võimalik kokku leppida ja veograafik üle vaadata.

Valla territooriumil on veel probleeme tekitanud pakendite kogumine. Tihti jõuavad Vallavalitsusse pildid, kus konteinerisse on pandud olmejäätmeid, ehitusjäätmeid, s.h lehtklaasi ja isegi ohtlikke jäätmeid (vanad õlikanistrid, värvipotid jms). Valede jäätmete tulemusel pakendikonteineris oleme pidanud nii mõnigi kord konteineritühjenduse tellima olmejäätmevedajatelt, mis aga on tasuline ja koormab valla eelarvet.

Sellest suvest lahendame ka vallakodanike seas tekkinud tüliõuna ja lõpetame suurte olmejäätmekonteinerite paigutamise Võsu rannaparklatesse. Paraku kasutatakse neid üldjuhul valesti tuues sinna suvilates tekkinud prügi, mida peab seaduste ja määruste järgi üle andma omal kinnistul. Vallavalitsus vaatab üle randade varustatuse rannaprügikastidega, vajadusel lisame neid.

Muudatusi ootavad ees ka Võsu ja Haljala jäätmejaamad, kus alates augustis hakkab neid opereerima Lääne-Viru Jäätmekeskus. See tähendab eelkõige seda, et haldaja vahetumisel võib jäätmejaamade  töös tekkida tõrkeid, aga neist anname kindlasti eraldi teada. Kuni 1. augustini peaksid mõlemad jäätmejaamad töötama tõrgeteta.

 

Võsu jäätmejaam (Spordi tänav 16) on avatud:

Reedel ja laupäeval 9:00 - 18:00
Esmaspäeval 9:00 - 15:00

Haljala jäätmejaama (Rakvere mnt 19a) on avatud:

ESMASPÄEV, kell 08.00-13.00

TEISIPÄEV, kell 13:00 - 18:00

NELJAPÄEV, kell 13:00 - 18:00

REEDE, kell 08.00-13.00

LAUPÄEV, kell 09.00-13.00

 

Pakendikondeinerite asukohad kaardil