Varade publitseerija

« Tagasi

Otsitakse AASTA KÜLA

Tere!

Palume Teie kaasabi Lääne-Virumaa Aasta küla 2019 kandidaadi leidmiseks.

Nominendi esitamiseks saab toetuda  MTÜ Virumaa Lootus juhatuse poolt koostatud

Aasta küla statuudile/manuses.

 

AASTA KÜLA aunimetus omistatakse Liikumise Kodukant poolt külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Kodukandi Aasta küla valimised toimuvad üle aasta, samal aastal Eesti Külade Maapäevaga. Järgmine konkurss viiakse läbi aastal 2021.

Aasta külaks nimetamine lisab piirkonnale tuntust.

 

2015. aasta konkursi juhend:

http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/aasta_kyla_konkursi_juhend_2015%281%29.pdf/20bda37e-2cc8-48b8-b621-4eee9a6bafee

 

Palume esitada nominendid kirjale lisatud vormil hiljemalt 15. veebruariks.

ANKEET

 

Virumaa Lootuse juhatus