Varade publitseerija

« Tagasi

Käsmu Põhja tn 7a maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu tulemus

Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.08.2019-15.09.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 16.09.2019 seisuga kaks: Põhja tn 5 poolt 31.07.2019 kirjaga ja Põhja tn 7 09.09.2019 kirjaga.

Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneeringu eskiisi avalikul arutelul osales Haljala valla keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn, Põhja tn 7a maaüksuse omanik, Neeme tee 72 elanikud ja Põhja tn 7 kinnistu omanik.

Pärast kirjalikult esitatud küsimuste läbirääkimist uusi vastuväiteid või ettepanekuid ei esitatud.

Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel:

1)            teostatakse uus geodeetiline mõõdistus;

2)            planeeridakse drenaaž ca 5 meetri kaugusele Põhja tn 7 kinnisti piirist;

3)            täiendada KSH eelhinnangut;

4)            muudetakse mastitõmmitsa ja värava asukota.

 

Muudatuste sisseviimisel saab detailplaneeringu esitada volikogule vastuvõtmiseks ja pärast seda suunata avalikule väljapanekule.

PROTOKOLL