Varade publitseerija

« Tagasi

Teavitamine õppuse PÕHJAKONN 2020 toimumisest

Kaitseliidu  Kirde  Maakaitseringkond korraldab avahemikul 21.-27. september 2020 õppuse Põhjakonn.

Covid-19  viiruse  leviku  pahatahtliku  leviku  tõkestamiseks  toimub  õppus  vähendatud  meeskonnaga ja kõiki ettevaatusabinõusid kasutades.

Õppuse  lahingtegevus  hõlmab  Haljala  valla  haldusalasse  jäävat  Rutja  õppeväljakut  ja  selle  ümbrust. Lisaks  Kaitseliidu  üksustele  osalevad  liitlassõdurid  kokku  kuni  230  võitlejat  koos  ratas  ja  ratasroomiktehnikaga.  Õppuse eesmärk on Kaitseliidu üksuste  ja  staapide ning  liitlaste  vahelise  koostöö harjutamine  lahingutegevuse planeerimisel ja läbiviimisel.

Õppus toimub ajavahemikus  kell 07.00 -23.00. Õppuse  käigus  kasutatakse  erinevaid  imitatsiooni  vahendeid.  Õppus  kooskõlastatakse  Politsei  -ja  Piirivalveameti,  Haljala  Vallavalitsuse,  Maanteeameti,  Keskkonnaameti  ning  Riigimetsa  Majandamise Keskusega.

Õppusel  osalejatele  on  pandud  kohustuseks  järgida  kõiki  seotud  piiranguid  ja  nõudeid,  mis  tulenevad õigusaktidest.

Kaitseliidu Viru malev