Varade publitseerija

« Tagasi

Toimub rahvahääletus: kas vallakeskus peaks olema Võsul või Haljalas

Aasta lõpu kahtlemata kuumeim teema Haljala vallas puudutab viimast vallavolikogu otsust läbi viia rahvaküsitlus vallakeskuse asukoha võimalikuks muutmiseks. Milleks ja kuidas see välja hakkab nägema?

Vallakeskus, nagu ka muud strateegilised küsimused, on määratud ühinemislepinguga. Selleks, et selles muudatusi teha, tuleb leping kõigepealt avada, kuid ka see pole niisama lihtne. Ühinemislepingu muutmiseks on vaja vähemalt 12 volikoguliikme poolt häält. Kui piisav häältearv olemas, korraldatakse muutmise teemadel avalik arutelu, ja alles siis saab teha otsuse.

 

Rahvahääletus

Viimasel volikogu istungil otsustati 7 poolthääle ja 6 vastuhäälega korraldada rahvaküsitlus, et saada sisendit ühinemislepingu muutmise algatamiseks.

Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada rahvaküsitluse läbiviimine küsitluspunktides ja elektrooniliselt ning tulemuste esitamine vallavolikogule hiljemalt 17. detsembriks 2018.

Volikogu soovib teada, kas vallakodanikud peavad sobivamaks vallamaja asukohaks Võsu alevikku või Haljala alevikku. Ühtlasi palutakse vastajatel ka end määratleda elukohajärgselt ühe järgnevalt loetletud kandi elanikuna: Käsmu, Võsu, Aaspere, Haljala, Varangu, Võhma-Palmse, Vergi-Sagadi, Essu, Vihula-Annikvere või Karepa.

Selleks protsessiks on ka vallavalitsus valmis ja on kokkulepped sõlmitud, eeltööd tehtud. Nii toimubki elektrooniline hääletamine VOLIS keskkonnas Haljala valla veebilehel www.haljala.ee 1. detsembrist 2018 kuni 9. detsembri 2018 südaööni.

Lisaks elektroonilisele hääletamisele on korraldatud ka hääle andmise võimalus  küsitluspunktides 10. detsembril Haljala vallamajas Võsul, 11. detsembril Haljala teenuskeskuses Haljalas, 12. detsembril Vihula lasteaias  ja 13. detsembril Karepa raamatukogus. Oma meelsust saab neil päevadel näidata kell 13-19.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmiseks peab isik esitama taotluse vallasekretärile hiljemalt kella 14ks tema piirkonnas küsitluse toimumise päeval.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Haljala vallas.

Täiendav info rahvaküsitluse kohta telefonidel 327 8223 ja 5089464 või riina.must@haljala.ee

 

Poolt või vastu

Mida arvab vallakeskuse liigutamise mõttest volikogu liige Krista Keedus? „Minu jaoks on siin tähtsad kolm märksõna: vallaelanike heaolu, efektiivsus ja tulevikku suunatus," ütles Keedus. „Kuigi vallamajja ei ole vallakodanikul tänasel digiajastul enam sageli asja, siis ikkagi võiks vallamaja olla võimalikult paljudele võimalikult lihtsasti kättesaadav."

„Praegu toimib reaalselt kaks vallamaja, mis tähendab probleeme info liikumises, inimeste ja dokumentide paiknemises, töö sujuvuses jne," jätkas ta. „Muidugi võiks vallavanem jõuga suunata enamuse ametkonnast Võsule, ent sel juhul tooks see kaasa muuhulgas lisaruumide leidmise vajaduse. Haljala teenuspunkt peaks ikkagi tegutsema jääma, kuid tühjenevad ruumid vajaksid uut funktsiooni ja kasutajat. Haljala variandi puhul mahuksid pea kõik töötajad praegustesse ruumidesse ära. „

Krista Keedus märkis oma väljaütlemistes, et Võsu Rannaklubi on atraktiivne hoone, mis võiks ka edaspidi olla valla rahva maja, olemata ei vallamaja ega rahvamaja.

„ Plaanitud oli eraldi hoone ehitamine Rannaklubi kõrvale, kuhu oleks kolinud nii raamatukogu kui ka perearst ja apteek," ütles Keedus. „Aga milleks ehitada uus hoone, kui meil oleks võimalik kulutada palju väiksemaid summasid selleks, et vääriliselt korrastada Rannaklubi ning seal need vallarahva jaoks olulised funktsioonid tänapäevaseks arendada?! Nii oleks Rannaklubi tõeline valla esindushoone Võsul ja senisest enamgi vallakodaniku teenistuses."

Vabanevad ressursid suunaks Krista Keedus aga Võsu kooli ja lasteaia renoveerimisse-arendamisse. Ka edasised halduskulud oleks väiksemad.

„Kuigi tulen endise Vihula valla poolelt, siis pooldan vallamaja asukoha osas vähemalt arutelu algatamist," nentis Krista Keedus.

Miks endine Vihula vallavanem ja praegune Haljala volikogu liige Annes Naan hääletas rahvaküsitluse vastu? „Haljala ja Vihula ühinemisleping allkirjastati ja kiideti mõlema valla rahva poolt suure hääleenamusega heaks möödunud aasta sügisel," meenutas Naan. „Kui hakati rääkima uue valla keskuse üleviimisest Võsult Haljalasse, tekkis minul ja arvatavasti paljudel teistel õigustatult küsimus: „Mida veel?" Ometigi otsustas viimane vallavolikogu napi häälteenamusega, et korraldatakse rahvaküsitlus valla keskuse asukoha suhtes."

Naan meenutas ka seda, et algselt pidi uue valla nimeks saama Lahemaa, valla keskuseks Võsu ja uus vald saab omale uue sümboolika. „Elus läks aga teisiti – uue valla nimi muudeti Vabariigi Valitsuse poolt Haljalaks, uue vallavalitsuse poolt korraldatud sümboolikakonkurss päädis sellega, et uue valla sümboolikaks sai endise Haljala valla sümboolika."

„Lisaks on küsimus selles, kas rahvaküsitlusele aja ja valla ressursi kulutamine on õigustatud olukorras, kus ühinemislepingu muutmine on volikogu poolt siiani veel algatamata ja sellise otsuse vastuvõtmine arvatavasti ka ebatõenäoline, kuna selleks on vaja kahte kolmandikku volikogu häältest," märkis Annes Naan.

Katrin Kivi