Varade publitseerija

« Tagasi

Vallajuhid on ametikohustustest priid

 

19. märtsil toimunud Haljala Vallavolikogu I koosseisu XX istungil astus tagasi volikogu esimees Vello Väinsalu ja umbusaldati vallavanem Leo Aadelit.

Volikogu päevakorras oli kolm punkti: toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine; projekti „Haljala valla sotsiaalmaja elutingimuste parendamine" Haljala valla poolne omafinantseeringu küsimus; umbusalduse avaldamine vallavanem Leo Aadelile.

Enne istungi algust teatas Vello Väinsalu, et astub volikogu esimehe kohalt tagasi ja andis istungi juhtimise üle volikogu aseesimees Margus Punasele.

Vello Väinsalu sõnul oli volikogu esimehe tagasiastumine ajendatud soovist luua head eeldused kõiki osapooli kaasavaks koostööks ka pärast vallavanema võimalikku umbusaldamist.

Nimelt olid umbusaldusavalduse esitajad senised koalitsioonikaaslased valimisliidust Maheda ja valimisliidust Plaan A. Sellega lakkas senine koalitsioon eksisteerimast.

Margus Punase juhatamisel viidi läbi hääletus umbusalduse avaldamiseks vallavanem Leo Aadelile. Praegust vallavanemat umbusaldas 10 volikoguliiget, 2 olid vastu ja 4 jäid erapooletuks. Volikogu istungilt puudus Tea Treufeldt.

Leo Aadelile määrati kompensatsiooniks kolme kuu töötasu. Asjaajamine ja ametikohustuste täitmiseks kasutada antud vara tuleb umbusaldatud vallavanemal üle anda nädala jooksul otsuse jõustumisest.

Alates 20. märtsist kuni volikogu poolt uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni juhib vallavalitsuse tööd vallavalitsuse liige Eha Sirelbu.

Järgmine volikogu istung toimub 2. aprillil, mil valitakse uus volikogu esimees ja uus vallavanem.

Leo Aadel naaseb volikokku ja asendusliige Ivar Lilleberg lahkub volikogust. 

Leo Aadelile heideti umbusaldusavalduses ette Haljala Kooli ehitamise projektijuhtimisega seonduvaid vigu ja protsessidega venitamist.  Vallavanem andis umbusalduse eel oma sõnavõtus mitmeid vastuväiteid, ega olnud päri talle esitatud süüdistustega.

Leo Aadel on Haljala valla juhtimise juures olnud 2005. aastast, millest ligi 10 aastat on pidanud vallavanema ametit. Lisaks sellele on Aadel õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis avalikku haldust üle 20 aasta. Leo Aadel kuulub Eesti Reformierakonna ridadesse.

„Soovin Haljala vallale suurt edu tugevamaks omavalitsuseks kasvamisel," ütles Leo Aadel kommentaariks toimetusele. „Volikogu liikmena panustan ma jätkuvalt Haljala valla arengusse ja seisan maksimaalselt selle eest, et Haljala koolipere saaks kaasaegse ja atraktiivse koolihoone."

Tekst: Katrin Kivi
Fotol Leo Aadel 2009. aasta novembris Vanamõisa mõisa taustal vahetult pärast seda kui Haljala Vallavolikogu oli valinud ta vallavanemaks. Foto: Arvet Mägi