Varade publitseerija

« Tagasi

Vihula küla Mõisaoja kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni 10.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi planeeringule 12.12.2019  seisuga ei esitatud. Samuti ei esitatud ühtegi küsimust, eriarvamust või vastuväidet detailplaneeringu avaliku arutelu käigus, mis toimus 12. detsembril.

Avaliku  arutelu  ja  väljapaneku  tulemusel  saab  detailplaneeringu  esitada  vallavalitsusele kehtestamiseks.

Detailplaneeringu materjalid, s.h Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapaneku ja arutelu protokoll, on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Vihula küla Mõisaoja mü DP): https://www.haljala.ee/vihula-moisaoja.