Varade publitseerija

« Tagasi

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Mõisaoja maaüksusele ehitusõiguse määramine teisele elamule ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Kehtestatud planeeringu tulemusel on maaüksusele võimalik ehitada juurde veel üks elamu. Rajatava elamu lubatud maksimaalne kõrgus planeeringualal on 6,7 meetrit ja hoonestusalune pind 140 ruutmeetrit.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/vihula-moisaoja.