Varade publitseerija

« Tagasi

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 4.09.2019 korraldusega nr 475 vastuvõetud Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21.10.2019 kuni 4.11.2019 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 7.11.2019 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Võsu aleviku Laine tn 13 DP): https://www.haljala.ee/vosu-aleviku-laine-tn-13-dp.