12. jaanuar Vallavalitsuse istungil otsustati

12. jaanuaril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1. Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati määrata kaheksale isikule sotsiaaltoetus summas 2180 eurot.

2. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust.

3.  Reklaamiloa väljastamine Circle K Eesti AS-ile

Otsustati väljastada Circle K Eesti AS-ile välireklaami paigaldusluba asukohaga Haljala alevik Rakvere mnt 26 tähtajaga kuni 31.12.2023.

4. Reklaamiloa väljastamine Reklaamtreiler OÜ-le

Otsustati väljastada Reklaamtreiler OÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Võsu alevik Mere tn 6 ja Aasa tänav // Heina tänav tähtajaga 02.02.2023-07.03.2023.

5. Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 määruse nr 1 „Haljala valla hankekord" muutmine

Otsustati  võtta vastu määrus „Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 määruse nr 1 „Haljala valla hankekord" muutmine.

6.  Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärus

Otsustati kehtestada vallavalitsuse määrus „Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärus".

7.  Vainupea küla Ilmari maaüksuse detailplaneeringu menetluse uuendamine katastriüksuse 88703:002:0034 osas (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule menetlemiseks volikogu otsuse eelnõu „Vainupea küla Ilmari maaüksuse detailplaneeringu menetluse uuendamine katastriüksuse 88703:002:0034 osas".

8. Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine

Otsustati muuta Haljala valla ja OÜ Vanalinna Ehitus vahel sõlmitud töövõtulepingut nr 12-3/21/21.

9. Info ja muud küsimused

9.1 Ülevaade Haljala Koolist

Vallavanem Anti Puusepp annab ülevaate Haljala Koolist.