« Tagasi

17. ja 18. jaanuari Vallavalitsuse istungitel otsustati

17. jaanuari toimunud  Vallavalitsuse istungil otsustati

Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine

Otsustati muuta Haljala valla ja VANALINNA EHITUS OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 12-3/21/21 punkti 5.1.

 

18. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungil otsustati

1.  Kasutusloa   andmine  Haljala  alevikus  Rakvere  mnt  10 katastriüksusele  Haljala  kooli ja abihoone  püstitamiseks ning Rakvere mnt 8b//17177 Haljala-Käsmu tee// Rakvere kõnnitee  katastriüksusele  kinnistu  välise  välisvalgustuse kaabelliini ning kinnistu väliste teede kasutamiseks

Otsustati anda kasutusluba Haljala vallas Haljala  alevikus alljärgnevate ehitiste kasutamiseks:

Haljala kool - Haljala alevik, Rakvere mnt 10 katastriüksus (katastritunnus 19002:003:0016) ehitisregistri kood 121339228, kasutamise otstarve – põhikooli või gümnaasiumi õppehoone, kood 12632; ehitisealune pind 3146,4 m2; pikkus 70,3 m; laius 69,4 m; kõrgus 13 m; maht 22000 m3);

abihoone – Haljala alevik, Rakvere mnt 10 katastriüksus (katastritunnus 19002:003:0016) ehitisregistri kood 121348311, kasutamise otstarve – elamu, kooli vms abihoone, kood 12744; ehitisealune pind 142,8  m2; pikkus 27,3 m; laius 5,3 m; kõrgus 3,7 m; maht 244 m3);

kinnistu välise välisvalgustuse kaabelliin – Haljala alevik, Rakvere mnt 8b katastriüksus (katastritunnus 19002:003:0136), 17177 Haljala-Käsmu tee katastriüksus (katastritunnus 19002:003:1830), Rakvere kõnnitee katastriüksus (katastritunnus 19001:001:0347) ehitisregistri kood 221339401 kasutamise otstarve – maakaabelliin, kood 22143 ehitisealune pind 37,5 m2; pikkus 75 m; laius 0,5 m;

kinnistu välised teed – Haljala alevik, Rakvere mnt 10 katastriüksus (katastritunnus 19002:003:0016), Rakvere mnt 8b katastriüksus (katastritunnus 19002:003:0136), 17177 Haljala-Käsmu tee katastriüksus (katastritunnus 19002:003:1830), Rakvere kõnnitee katastriüksus (katastritunnus 19001:001:0347) ehitisregistri kood 221343803 kasutamise otstarve – tänavad, kood 21121 ehitisealune pind 498 m2; pikkus 46,9 m; laius 6,3 m.

2. Kasutusloa andmine  Haljala alevikus Rakvere mnt 10 raamatukogu kasutamiseks

Otsustati anda kasutusluba  Haljala vallas Haljala alevikus Rakvere mnt 10 katastriüksusel (katastritunnus 19002:003:0016) ümberehitatud koolimaja kasutamiseks raamatukoguna (ehitisregistri kood 108033440, kasutamise otstarve raamatukogu, kood 12623, ehitisealune pind 313,6 m2, kõrgus 7,2 m, aadress Rakvere mnt 10/1).