« Tagasi

Hajaasustuse programm jätkub ka sel aastal

Hajaasustuse programm jätkub ka 2023. aastal. Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023.

Hajaasutuste programmi kaudu toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist (puurkaevud, veetrassid), elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid), aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi määruse kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus.

Taotlemise täpsem info ja taotlusvormid on leitavad: www.haljala.ee/hajaasustuse-programm

 

Anneli Kask

keskkonnaspetsialist