« Tagasi

Haljala alevik Kooli tn 1a detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus võttis 05.01.2023 korraldusega nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Haljala alevikus Kooli tn 1 maaüksuse (katastritunnus 19101:001:0073) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringujärgseks maakasutuseks määrata elamumaa ja ärimaa sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv krundil on kolm, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 316 m2 ja suurim lubatud kõrgus on 8 m. Kinnistule kavandatakse parkimiskohti arvestusega, et igale majapidamisele on kuni 3 parkimiskohta. Planeeringuala suurus on 1580m2. Kavandatav tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju.

Detailplaneeringu koostas (töö nr DP-20-01) LandComposition OÜ (registrikood 12976309) maastikuarhitekt Kati Soonvald (magistrikraadi diplom MD 000627, Eesti Maaülikool).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 01.02.2023 kuni 17.02.2023 Haljala vallamajas ja Võsu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel, materjalidega saab tutvuda ka Haljala valla kodulehel vastuvõetud detailplaneeringute rubriigis. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.02.2023 kl 17.00 Haljala vallamajas (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).