« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 20. istung toimub teisipäeval, 31. jaanuaril 2023 kell 16.00 Võsu rannaklubis. 

 

Päevakord:

1. Haljala valla elutööpreemia andmine

2. Haljala valla 2023. aasta eelarve (II lugemine)

3. Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

4. Vainupea külas Ilmari maaüksuse detailplaneeringu menetluse uuendamine katastriüksuse 88703:002:0034 osas

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

6. Vallavanema informatsioon

 

Eelnõud on leitavad dokumendiregistris.