Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised Haljala vallas

17. oktoobril 2021 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valivad Haljala valla elanikud  17-liikmelise volikogu. Tutvu kandidaatidega SIIN.

HÄÄLETAMINE

EELHÄÄLETAMISE AEGADEL (11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini) on jaoskonnakomisjon avatud kella 12.00 – 20.00:

 • E, K, R ja L           Võsul Mere tn 6, rannaklubi saalis;
 • T, N, R, L              Haljalas Tallinna mnt 13, Haljala rahvamajas (raamatukogu ruumides).

VALIMISPÄEVAL (17. oktoobril 2021) töötavad jaoskonnakomisjonid Võsul ja Haljalas kell 9.00– 20.00.

 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Pühapäeval saab valija jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Hääletada saab kogu nädala ehk kõikidel nädalapäevadel. Valimisnädal koosneb kuuest eelhääletamise päevast (11.-16. oktoober) ning lõpeb pühapäeval (17. oktoobril 2021) ehk valimispäeval. Eelhääletamise perioodil (11.-16. oktoober) on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Elektrooniliselt saab hääletada E kella 9.00st kuni L kella 20.00ni ööpäevaringselt. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta, kuid arvestama peab sellega, et pühapäeval saab seda teha vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

 

Esmakordselt kasutusele võetud elektrooniline valijate nimekiri võimaldab kõikidel jaoskonnakomisjonidel kasutada ühte valijate nimekirja, mistõttu ei ole valija valimisringkonnas enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga.

 • Haljala valla valijaid saavad kogu valimisnädala jooksul oma valimisringkonna ehk Haljala valla piires hääletada endale sobivas jaoskonnas kas Võsul või Haljalas.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Haljala vallas korraldab väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletamist valimisjaoskond nr 2.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas esitades selleks kirjaliku taotluse vallvalitsusele või väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile.

Taotlust saab esitada paberkandjal (Haljala vallamajas aadressil Mere tn 6, Võsu alevik või Haljala teenuskeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik) ja digitaalselt e-posti aadressil haljala@haljala.ee kuni 14. oktoobrini kell 14.00. Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, milleks võib olla näiteks terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine või muu põhjus, mis takistab valijat asukohast lahkumast.

Valijakaarti valijale enam ei saadeta. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta antud vallas.

Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressil isikule, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

 

KODUS HÄÄLETAMINE

 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala kolmel päeval, reedest pühapäevani.

Kodus hääletamist saab valija taotleda, kui ta mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus.

Taotlust kodus hääletamiseks saab esitada paberil vallavalitsustele või saata e-kirjaga aadressil haljala@haljala.ee või helistada vallavalituse telefonidel 510 6244 või 5336 4212.

Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval võtavad kodus hääletamiseks taotlusi vastu jaoskonnakomisjonid ka telefoni teel. Taotlust saab esitada hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14.00-ni.

 

HÄÄLETAMISÕIGUS

Volikogu valimisel saab hääletada Eesti kodanik ja Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ning Eestis püsivalt elav välismaalane, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ning kes on valimise päevaks (17. oktoobriks 2021) saanud vähemalt 16-aastaseks ja on kantud valijate nimekirja. Haljala Vallavolikogu saab valida hääletamisõiguslik isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 17. septembri 2021 seisuga Haljala vallas.

Hääletada ei saa isik, kes on kohtumäärusega valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust.

Hääletamisõigust ei saa edasi volitada.

 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL - 11.-17. oktoober 2021

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

 

OHTUSNÕUDED JAOSKONNAKOMISJONIS HÄÄLETAMISEL

 

Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema valmis:

 • kandma hääletusruumis maski, 
 • hoidma teistega vahet,
 • desinfitseerima käsi,
 • võimalusel lubama eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.

Haigusnähtudega valimisjaoskonda kohale tulla ei tohi!

 

 

KONTAKTID
 • Valimiskomisjoni esimees Riina Must – tel 5787 7535, e-post riina.must@haljala.ee
 • Valimisjaoskond nr 1 (Võsu), jaoskonnakomisjoni esimees Anneli Kivisaar, komisjoni telefon 54301232
 • Valimisjaoskond nr 2 (Haljala), jaoskonnakomisjoni esimees Marju Kirsipu, komisjoni telefon 54301233
 • Valimiste infotelefon 631 6633

Jaoskonnakomisjonide telefonid vastavad kõnedele ainult valimisnädalal ehk 11.-17. oktoober.