Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Haljala Vallavalitsus teatab vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4,  et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ LAB Project (registrikood 11227913, aadress Lääne- Viru maakond, Haljala vald, Essu küla, Mõisa tn 2, 45303; edaspidi ka ettevõte) keskkonnaloa nr L.JÄ/329669 muutmise taotluse.

Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte keskkonnaloale lisada jäätmekäitluskohas üheaegselt ladustatavate jäätmete kogused. Keskkonnaluba nr L.JÄ/329669 on välja antud Keskkonnaameti 12. märtsi 2018. aasta korraldusega nr 1-3/18/623 plasti-, klaasi- ja kummijäätmete ringlussevõtuks tänavakivide ja betoonplokkide tootmisel. Ettevõte tootmistehas asub Lääne-Viru maakonnas, Haljala vallas, Essu külas, Mõisa tn 2 kinnistul.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115868, dokument nr DM-115868-4, taotluse nr T/KL-1010446.