Haljala vallavalitsus pakub võimalust osaleda Rannapungerja Noortelaagris!

Haljala Vallavalitsus võimaldab vähekindlustatud ja paljulapseliste perede lastel (kokku 10 last, 7.-17.a.) puhata 16.06.-22.06.2022 Rannapungerja Noortelaagris.

Palume soovist laps laagrisse saata teada anda võimalikult kiiresti e-postile helgi.vassar@haljala.ee või telefoni 5344 8069 teel. 

 

Lisainformatsioon laagri kohta: http://www.rannapungerjalaager.ee/vahetused/2507-0108