Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

08.08.2022 algatas Haljala Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Haljala alevikus Uus põik 12 katastriüksusel (19002:003:0102) abihoone (saunamaja) ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu on failina kättesaadav seotud failide alt (vt allpool). Eskiisiga saab tutvuda SIIN.

Kuni 27.08.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee