« Tagasi

Kartulikoored, vanad tennised ja metallist ämbrid ei ole pakendid

Tihti laekub vallavalitsusele infot, et mõni taaskasutusorganisatsioon jättis pakendikonteineri tühjendamata. Vallavalitsusele saadetud piltidelt on näha, et pakendikonteineritesse sokutatakse erakordseid asju (õigemini juba tavapäraseks muutunud asju), mis üldse ei tohiks seal olla. Nii on pakendikonteineritest leitud tugitoole, auto lammutusosi, metallist ämbreid, õunu, ehitusjäätmeid ja muud mis sinna ei kuulu.

Mõtlematu jäätmete käitlemine seab ohtu kogu keskkonna ja pärsib teistel kogukonna liikmetel soovi korrektselt pakendeid käidelda, sest olme- ja ehitusjäätmete sees olevad korrektselt ja keskkonnateadlikult sorteeritud pakendid ei jõua ringlussesse vaid suure tõenäosusega Iru jäätmepõletustehasesse või prügimäele.

Lisaks jääb konteiner tühjendamata, mille tulemusel tekivad vallavalitsusel lisakulud ning pakendikonteiner võib jäädagi mõneks ajaks ületäitunuks, haisvaks ja küla/aleviku pilti reostavaks, seniks kuni segaolmejäätmete vedajaga on kokkulepitud konteineri tühjendus.

Olgem targemad, paneme pakendikonteinerisse ainult seda, mis on lubatud ja kui näeme, et keegi paneb sinna mittevastavaid jäätmeid, siis tuleb neid pakendijäätmete käitlemise korrast teavitada.

Üldine sorteerimisjuhend: https://www.eto.ee/wp-content/uploads/Pakendij%C3%A4%C3%A4tmete_sorteerimisjuhend.pdf

TVO sorteerimisjuhend: https://media.voog.com/0000/0040/8431/files/TVO%20sorteerimisjuhend-1.pdf

Haljala valla pakendite- ja jäätmekäitluse kaardirakendus: https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=793c14a0a38a4c379f9105fc68e32dc1

 

Näiteid meie valla tühjendamata jäänud konteineritest ja nende kõrvale pandud jäätmetest: