« Tagasi

Kohanime määramine Haljala alevikus asuvale ühissõidukipeatusele

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Haljala Vallavalitsus eelnõu kohanime määramise kohta.

 

Haljala Vallavalitsus arutas 17.02.2021. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime muutmine", mis otsustati vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada 15 päevaks, 19.02.- 07.03.2021, valla kodulehel põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.

 

Eelnõu kohaselt määratakse Haljala vallas Haljala alevikus, riigiteel nr 17177 Haljala - Käsmu, asuvate ühissõidukipeatustele nimeks Marga.

 

 

Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 7. märtsil 2021 e-kirja teel haljala@haljala.ee

 

Lisainfo: maakorraldusspetsialist Siiri Püss, e-post siiri.pyss@haljala.ee või telefonil 5695 5673.

 

Haljala alevikus Võsu mnt äärse Haljala kalmistu peatuse nime muutmiseks ettepanekute saamiseks on vallavalitsus pöördunud Haljala kandikogu poole. FB grupis Haljala aleviku rahvas tehtud ettepanekud Maheda ja Mahedaküla ei osutu sobivaks, sest Haljala alevikus on Maheda tänav ja tänava nime muutmine tooks kaasa paljude aadresside muutmise. Pakutud Kakumäe ei ole unikaalne, sest selle nimega bussipeatuseid on mitmeid, üks ka Lääne-Virumaal.

Marga on kohanimeks sobiv, sest maakonnas ei ole teist sama kohanime. Marga on samas asunud vana talukoha nimi.

 

Haljala Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 127 määrati Haljala vallas Haljala alevikus, riigiteel nr 17177 Haljala - Käsmu, asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimeks Marga.