« Tagasi

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Kutsume üles 20. aprillist kuni 23. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas (4) kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid täiskasvanuid, kes on omandanud uue eriala, jätkanud oma katkenud haridusteed, osalenud koolitustel ja seeläbi muutnud oma elu.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 12. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 11. - 22 oktoobril 26 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine

Eelmisel aastal esitati Lääne-Viru maakonda 21 kandidaati. Maakonna õppija laureaadiks valiti Maren Rits, kes on Sagadi mõisa peakokk ja restoari juhataja. Õpiteo laureaadiks valiti Venevere Haridus- ja Kultuuriselts "Kogukonna kujundamine õpikeskkonnaks". Õppijasõbralikuma tööandja laureaadiks nimetati Egesten OÜ, kes on laiendanud oma tegevust ning loonud kaasaaegsied ja nõuetele vastavaid töötingimusi. Koolitaja laureaadiks sai meil maakonnas Helge Alt, keda pärjati lisaks vabariigi tasemel aasta koolitaja tiitliga. Helge Alt on peaaegu kolm aastakümmet puhastusvaldkonnas tegutsenud. Ta on Puhastusekspert OÜ juhatuse liige ja koolitaja. Aasta koolitaja konkursile esitasid Helge ta kolleegid. Kõikides kategooriates anti välja lisaks eripreemiad. Meie maakonnal on, mille üle uhkust tunda.

Mõelgem, ehk on  just Sinu tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite või vääriks tunnustust hoopis Teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant

Kandidaate saab esitada 20. aprillist kuni 23. maini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine

 

Tiiu Säbel

Täiskasvanuhariduse koordinaator Lääne-Virumaal