« Tagasi

Õppus Kevadtorm tuleb taas

Kaitsevägi korraldab 15. kuni 26. mai õppuse Kevadtorm 2023. Õppuse peamine tegevus toimub Harju, Rapla, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades ning kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel. Samas toimub kaitseväe ning liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi toimub teedel üle Eesti. Õppus on kindlasti elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljaspool harjutusalasid ei kasutata lahingumoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras teavitage leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112!

Masinate liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kui on võimalus, et valjud helid võivad häirida lapsi või koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimaluse korral õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada nii vähe kui võimalik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui kellegi omand on siiski saanud kahjustada, palub kaitsevägi vahejuhtumi ja võimaluse korral ka kahju tekitaja (masina registreerimisnumber, üksuse või kaitseväelase nimi) fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktidel.

Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktandmed:

tel. 57 450 884 (telefonile helistamine 08:00 – 21:00)

e-post kevadtorm@mil.ee

Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle! 

Kaitsevägi