« Tagasi

Planeeringuteated

Võsu sadama laienduse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused
 
Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2020 - 30.11.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 02.12.2020 seisuga ei esitatud.
 
Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11.12.2020 kell 12.00 Haljala valla Vallamajas aadressil Võsu alevik Mere tn 6. Detailplaneeringu avaliku arutelu käigus uusi detailplaneeringut muutvaid ettepanekuid ja planeeringulahendusele vastuväiteid ei esitatud. 
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib detailplaneeringu esitada pärast Muinsuskaitseameti 20.11.2020 kirjas nr 1.1-7/2602-1 toodud tingimuse (teostada alal allveearheoloogiline uuring) täitmist esitada Vallavolikogule kehtestamiseks.
 
 
Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused
 
Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 16.11.2020 - 01.12.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 02.12.2020 seisuga ei esitatud.
 
Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 07.12.2020 kell 11.00 Haljala Valla teenuskeskuses aadressil Haljala alevik Rakvere mnt 3.
 
Detailplaneeringu avaliku arutelu käigus uusi ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud.
 
Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib detailplaneeringu esitada pärast Maanteeameti kooskõlastuse saamist vallavalitsusele vastuvõtmiseks.