Programmi “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele” eesti – ja venekeelne veebikoolitus

MTÜ VAITER koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga korraldab sügis-talvel isadele programmi  "Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" eesti - ja venekeelse veebikoolituse.

Eestikeelne koolitusgrupp alustab 7. oktoobril ja venekeelne koolitusgrupp 4. oktoobril veebikeskkonnas Zoom. Gruppi viivad läbi vastava väljaõppe läbinud ja kogemustega grupijuhid Tiia Tarm ja Märt Ojamaaning Ene Ahas ja Aleksei Norden. Eestkeelse koolitusgrupi koolitused toimuvad neljapäeviti kell 18:00 – 20:00 ja venekeelse koolitusgrupi koolitused toimuvad esmaspäeviti 18:00-20:00. Kuupäevade osas võivad grupijuhid teha koos grupiga muudatusi.

Programmis osalemine on tõenäoliselt kasulik paljudele isadele, aga eelkõige neile, kel on probleemsed suhted oma lapse (või lastega) ja laste emaga. See võib hõlmata üleliia kontrollivaid või kaasatuid, kaugeid ja/või vastutustundetuid ning vägivaldseid isasid või isasid, kellel on laste emaga vaenulikud, vägivaldsed või konfliktsed suhted. Programm on välja töötatud isadele, kes on füüsiliselt või emotsionaalselt väärkohelnud oma lapsi või laste ema või kelle puhul on kõrge risk, et väärkohtlemine võib aset leida.

Programmi "Hoolivad isad" keskseks eesmärgiks on laste turvalisuse ja heaolu tagamine. Programmil on järgmised osad:

1) 17-nädalat kestvad, parimatel praktikatel tuginevad standardiseeritud grupikohtumised isadele (grupi suurus 10-12 inimest);

2) süsteemne kontakt emadega, tagamaks nende turvalisus;

3) jooksev koostöö (sh ühine juhtumikorraldus) suunajaga (lastekaitsetöötaja/kriminaalhooldaja), ning vastavalt vajadusele teiste perega seotud spetsialistidega.

Täpsemalt viiakse kohtumise käigus läbi järgmised tegevused:

Programmi vastuvõtmine (motiveeriv intervjuu) ja 1.-3. kohtumine: mehe motiveerimine (kasutades motiveeriva intervjueerimise tehnikaid), julgustamaks teda oma kasvatusmeetodeid analüüsima.

4.-8. kohtumine: vanemlusalaste teadmiste jagamine ja oskuste treening.

9.-14. kohtumine: kognitiiv-käitumuslik teraapia, et seada isiklikke eesmärke ja järgida nende

täitmist.

15.-17. kohtumine: õpitu kinnistamine ning edasiseks realistlike ootuste ja plaanide seadmine.

Programmis osalemise omaosalus on 80 eurot, mille kohta esitatakse arve. Tallinna elanikule on programmis osalemine tasuta, Välja arvatud, omaosaluse summa. Kõigil teistel huvilistel tuleb tasuda 680 eurot, mille osas on võimalik toetust taotleda sotsiaalkindlustusameti vägivallast vabanemise tugiliini koordinaatoritelt. Gruppidesse registreerimine kuni 20. september 2021 või kuni kohtade täitumiseni: kylli@vaiter.ee. Koolituse läbiviimist rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Kontaktisikud:

Külli Samarüütel, MTÜ VAITER koolitusjuht, kylli@vaiter.ee, 551 7233

Anneli Väär, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja, anneli.vaar@tallinnlv.ee, 645 7847