« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Paasi küla, Värava)

26.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Paasi külas Värava (katastritunnus 88702:001:0441) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 9 MW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning asendiplaan on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 07.02.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee