Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus (Võle küla, Sillaotsa)

21.02.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võle külas Sillaotsa (katastritunnus 19002:001:0152) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 2000 kW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu, PT taotlus ning asendiplaan on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 05.03.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee