« Tagasi

Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 31. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/705 algatati Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 15.01–07.02.2021. Materjalid on leitavad Keskkonnaameti veebilehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/selja-joe-maastikukaitseala-kaitse-eeskirja-muutmine

 

Parandusettepanekud ja vastuväited Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõule palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi) hiljemalt 07.02.2021.

 

Arvestades COVID-19 pandeemilist levikuvõimet ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeb Keskkonnaamet looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Eelistatud on suhelda sidevahendeid kasutades, vajadusel leppige Keskkonnaametiga kokku individuaalne kohtumine või arutelu veebi teel. Oma soovist palun teatage hiljemalt 5.02.2021 Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialisti Liggi Nammi.

Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta keskel ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta lõpus.

 

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee