Sotsiaalkindlustusamet julgustab noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Septembris algas sotsiaalkindlustusameti teavituskampaania „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.". Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide poole pürgima, seda riiklike tugisüsteemide abil.

„Noorus on unistamise aeg ja unistuste teostamise aeg, aga vahel on vaja väikest julgustust ja abi õige teeotsa leidmisel. Üle 2000 noore on julgenud oma muresid tunnistada ja leidnud neile meie abiga lahenduse. Niisiis tasub proovida, sest unistused on täitmiseks!" sõnab tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Kampaania viiakse läbi kahes etapis: septembris ja oktoobris. Kampaania esimene pool keskendub selle peamisele sihtrühmale – 16-29aastased mitteõppivad ja -töötavad noored, kellele mõeldes lähtutakse tõdemusest, et igaühel neist on olemas omad unistused, soovid ning tugevused. Seda ka juhul, kui nad ei ole neid veel kellegagi jaganud.

Teine osa kampaaniast on suunatud noori toetavatele kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, et ka nemad teaksid, kuidas noortegarantii tugisüsteemist neile abi on ning mismoodi ühiselt mitteõppivaid ja -töötavaid noori toetada saab.

Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõuniku Heidi Paaborti sõnul ei küsi noored mõnikord abi, sest leiavad, et nende mure pole piisavalt suur. Kampaaniaga soovitakse noortele edasi anda sõnum, et keegi ei pea oma mõtetega üksinda jääma. Eesmärgiks on, et noored teaksid, mis võimalused neil on, kuidas oma eesmärkideni jõuda ning et neil või nende lähedastel oleks julgust ja oskust pöörduda abi saamiseks näiteks kohaliku omavalitsuse poole.

„Selleks on oluline mõista, mis üldse motiveerib noori alustama koosloomelist teekonda, kus talle saavad tuge pakkuda erinevad teenusepakkujad ja spetsialistid. Teenusele sisenemine peab olema turvaline, toetatud ning teenus ise võimalikult sujuv," lisab Paabort.

Noortegarantii tugisüsteemi näol on tegemist ühe osaga 2013. aastal alanud noortegarantii Eesti tegevuskavast toetada 15-29aastaseid noori nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämisel töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumisega.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" ja Toetuse Andmise Tingimused (TAT) „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

 

Lisainfo:
Heidi Paabort, sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik,
Heidi.Paabort@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5886 2307