« Tagasi

Valimiskomisjon kuulutas välja valimistulemused

Teisipäeval, 9. novembril 2021 toimus Haljala Valla Valimiskomisjoni koosolek, et registreerida valitud Haljala Vallavolikogu II koosseisu liikmed ja asendusliikmed ning kinnitada lisamandaatide jaotus.

Valimiskomisjoni 09.11.2021 otsusega nr 17 registreeriti Haljala Vallavolikogu II koosseisu liikmed. Otsusega nr 18 registreeriti vallavolikogu asendusliikmed ning otsusega nr 19 kinnitati lisamandaatide jaotus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõikele 3 algavad Vallavolikogu liikmete volitused valimiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgneval päeval ehk 10. novembril 2021.

Tänasel valimiskomisjoni koosolekul otsustati kokku kutsuda esimene Haljala Vallavolikogu II koosseisu istung teisipäeval, 16. novembril 2021 algusega kell 16.00 Võsu rannaklubi saalis.

Esimese istungi päevakorras on:

  1. Vallavolikogu esimehe valimine
  2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
  3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Haljala Vallavolikogu liikmetele edastatakse kutse koos materjalide ja informatsiooniga istungi läbiviimise kohta selle nädala jooksul.

 

Lisainformatsioon

Riina Must

valimiskomisjoni esimees

tel 5787 7535

e-post riina.must@haljala.ee