« Tagasi

Valla valimiskomisjon koguneb valimistulemuste väljakuulutamiseks

Homme, 9. novembril kell 11.00 koguneb Haljala Valla Valimiskomisjon Võsu vallamaja II korruse saalis, et registreerida valitud Haljala Vallavolikogu II koosseisu liikmed ja asendusliikmed ning kinnitada lisamandaatide jaotus.

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad valla valimiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Haljala Valla valimiskomisjoni 9. novembri otsused avalikustatakse valla veebilehel.

Valla valimiskomisjon kutsub lähtuvalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest valitud volikogu kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamise päeva. Haljala Vallavolikogu II koosseisu esimese istungi toimumise aja otsutab valimiskomisjon homsel koosolekul. Volikogu uue koosseisu esimese istungi päevakorras on Haljala Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

 

Lisainformatsioon

Riina Must

valimiskomisjoni esimees

tel 5787 7535

e-post riina.must@haljala.ee