« Tagasi

Vallavolikogu istung 30. novembril 2021

Haljala Vallavolikogu II koosseisu III istung

30. novembril 2021 kell 16.00 Võsul, rannaklubi saalis

 

PÄEVAKORD:

  1. Haljala Vallavolikogu 23.11.2021 otsuse nr 6 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
  2. Vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
  3. Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
  4. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
  5. Kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
  6. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
  7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine VIROL
  9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine ELVL
  10. Esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse

 

Eelnõud vallavalitsuse dokumendiregistris.