« Tagasi

Võsu kooli asus juhtima Aet Kruusimägi

 

Võsu Kooli kolm aastat juhtinud Liina Altroff asus tööle Jüri Gümnaasiumisse ja tema kingadesse astus varem õppejuhina tegutsenud Aet Kruusimägi.

Võsu Kooli direktori ametikoha täitmiseks kuulutas Haljala Vallavalitsus välja avaliku konkursi, kuhu laekus 7 kandidaadi avaldused.

Haljala valla haridusjuht Kristi Tominagas märkis, et vestlusvooru kutsuti kuus kandidaati, kuid vestlusvooru ajal loobus üks ja nii peeti vestlused viie soovijaga.  

„Kõik kandidaadid olid tublid ja omasid eelnevat kogemust haridusvaldkonnas," kommenteeris Tomingas. „Aet Kruusimägi kasuks rääkis see, et ta esitas hästi läbi mõeldud kontseptsiooni - visioon oli tugev. Lisaks väljendas ta ka väga selget soovi ja valmisolekut kooli juhtida ning Võsu Kooli heaks midagi ära teha."

Uus direktor

„Kandideerimise idee panid idanema kolleegid," tunnistas Võsu Kooli värske direktor. „Nägin, kuidas neile mõjus Liina lahkumise teade – „demotivatsioon" missugune. Võsu Koolis on juhte vahetunud suhteliselt tihedalt ja see on koolipersonalile tekitanud teatava hoiaku."

Kruusimägi kinnitas, et mõistis oma kolleege hästi, sest tundis seda ka ise. „Väike ärevus, et kellest saab uus juht ja kas ta arvestab eelmiste juhtide poolt paika pandud arengusuundadega? Muudatused on vajalikud, kuid ka stabiilsus on oluline."

„Nii mõnigi kolleeg pöördus minu poole, et sa ju kandideerid, eks," jätkas ta. „Ju nad siis nägid, et olen valmis uute väljakutsetega rinda pistma. Arutasin  kandideerimist mitmete inimestega - otsus ei tulnud kiirelt. Siinkohal aitäh kolleegidele, kes mind tagant utsitasid ja abiks olid!"

Aet Kruusimägi on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistri koolieelse lasteasutuse pedagoogika eriala.

„Enne Võsule sattumist töötasin Kadrina lasteaias Sipsik rühmaõpetajana," meenutas Kruusimägi. „Võsule sattusin tänu ühele tollasele lapsevanemale, kes pööras mu tähelepanu, et Võsu Kool otsib lasteaedadele õppejuhti - 1.märtsil 2017. aastal alustasingi tööd."

„Nende kolme siin veedetud aasta jooksul on mul olnud võimalus Liisi ja Liina kõrval areneda ja kasvada lasteaia poole kohaga õppejuhist Võsu Kooli direktoriks. Olen neile ääretult tänulik, et mul on olnud võimalik koos nendega üles ehitada süsteem sujuvaks üleminekuks lasteaiast kooli. Lasteaias oleme võtnud kasutusele tänapäevasemaid meetodeid laste õpetamisel, lasteaiatöö korraldamisel ning õpetajate motiveerimisel."

Mis edasi?

„Minu kandideerimise üheks motiiviks on koolipere töö- ja õpirahu tagamine," ütles Kruusimägi. „Tean, kui oluline on õpetajaskonna jaoks, et senised arengusuunad ja juhtimiskäekiri jätkuksid ning õppeaasta algaks rahulikus meeleolus, tuttavas õhkkonnas. Kahe eelmise koolijuhi pedagoogilised põhimõtted, väärtused ja juhtimisvõtted olid kooskõlas minu omadega. Ma soovin seda kõike jätkata."

Aet Kruusimägi sõnul on Võsu Kooli eripäraks ja tugevuseks alushariduse ja põhihariduse sümbioos – kooli vastutus on toetada lasteaialaste kasvamist õpihimulisteks, ennastjuhtivateks ja sotsiaalselt aktiivseteks inimesteks ning teha kõik, et needsamad lapsed tuleksid hiljem meie kooli sooviga õppida ja sellest rõõmu tunda.

„Nii moodustub terviklik hariduskontseptsioon, mis seob alus- ja põhihariduse ühiste sihtide ja väärtuste ümber," märkis koolijuht. „Võsu Kooli eesmärk peab olema õpilaste parim võimalik areng."

Mis mõtetega Võsu Kool uude õppeaastasse suundub? „Algavasse õppeaastasse liigume nende mõtetega, mis kevadel sai õpetajatega arutatud."

„Lasteaedades jätkame projekti- ja õuesõpet. Meie asukohast tingituna hakkame arutama loodushoiu ja jätkusuutliku kasutamise põhimõtete rakendamist. Ühe klassiga võtame oskusainetes kasutusele mitteeristatava hindamise, kahes algklassis hakkame tasapisi võtma kasutusele üldõpetust. Korra kuus hakkavad toimuma projektipäevad. Õpilastele on tulemas tunde andma mõned uued ja lahedad noored õpetajad: kunstiõpetus, informaatika ja füüsika. Uus õppeaasta saab olema huvitav ja tegus. Plaane on palju, kuid kiiret pole, ikka tasa ja targu."