« Tagasi

Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 170 kehtestati Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 5,3 ha ning asub Piiri tn 4 ja Piiri tn 6 maaüksustel ja meres.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel (www.haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Kehtestatus detailplaneeringud – Võsu sadama laienduse DP): https://www.haljala.ee/vosu-sadama-laienduse-dp.