Varade publitseerija

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.01.2020 . Täpsemat informatsiooni ...

Maa-ameti enapakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.01.2020 . Täpsemat informatsiooni ...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga. Välja...

Keskkonnaministeeriumi, Kuusakoski AS-i ja Eesti Autolammutuste Liidu kahenädalase kampaania käigus koguti kokku 430 romu. Kõige rohkem viidi romusid ära Harjumaalt, Tartumaalt ning Võrumaalt. ...

Enim romusid viidi ära Harjumaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt

Keskkonnaministeeriumi, Kuusakoski AS-i ja Eesti Autolammutuste Liidu kahenädalase kampaania käigus koguti kokku 430 romu. Kõige rohkem viidi romusid ära Harjumaalt, Tartumaalt ning Võrumaalt. ...

Koostöös Haljala valla üldplaneeringu koostajaga AB Artes Terrae OÜ'ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaga Alkranel OÜ'ga Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala...

Valminud on Haljala valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Koostöös Haljala valla üldplaneeringu koostajaga AB Artes Terrae OÜ'ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaga Alkranel OÜ'ga Haljala Vallavalitsus avalikustab Haljala...

Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.11.2019 kuni 25.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 25.11.2019 seisuga kolm. ...

Eisma küla Liivamäe maaüksuse avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.11.2019 kuni 25.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 25.11.2019 seisuga kolm. ...

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud. Hääletustulemused kinnitab Haljala Vallavalitsus 11. detsembril. Esilagsed tulemused: Elektroonilise hääletamise võimalust kasutas kokku...

Kaasava eelarve hääletusel kogus enim punkte Tahmaküla mänguväljak

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud. Hääletustulemused kinnitab Haljala Vallavalitsus 11. detsembril. Esilagsed tulemused: Elektroonilise hääletamise võimalust kasutas kokku...

  Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu tiitli välja andmise eesmärgil. Haljala valla...

Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente

  Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta tegu tiitli välja andmise eesmärgil. Haljala valla...

Airi Öösalu töötas varem 14 aastat Loksa Linnavalitsuses. „14 aasta vältel töötasin linnasekretärina, nõunikuna, lastekaitse-ja sotsiaalnõunikuna mitmetel ametikohtadel - vajasin uusi...

Haljala valla uueks sotsiaaltööjuhiks valiti Airi Öösalu

Airi Öösalu töötas varem 14 aastat Loksa Linnavalitsuses. „14 aasta vältel töötasin linnasekretärina, nõunikuna, lastekaitse-ja sotsiaalnõunikuna mitmetel ametikohtadel - vajasin uusi...

Haljala vallas alustas tööd haridusjuht Novembri keskel alustas tööd uus haridusjuht Kristi Tomingas. Novembrist alates pole Haljala Vallavalitsuse struktuuris enam abivallavanema kohta,...

Haljala Vallavalitsuses alustas tööd haridusjuhina Kristi Tomingas

Haljala vallas alustas tööd haridusjuht Novembri keskel alustas tööd uus haridusjuht Kristi Tomingas. Novembrist alates pole Haljala Vallavalitsuse struktuuris enam abivallavanema kohta,...

  Möödunud kuul kogunes Võsu aleviku rahvas. Arutleti piirkonna aktuaalsete teemade üle ja valiti nii alevikuvanem kui ka kandikogu. Uurisime lehe toimetusega, kellele usaldasid...

Võsu alevikuvanem: teeme ise ja üheskoos

  Möödunud kuul kogunes Võsu aleviku rahvas. Arutleti piirkonna aktuaalsete teemade üle ja valiti nii alevikuvanem kui ka kandikogu. Uurisime lehe toimetusega, kellele usaldasid...

Meil on hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine", mis on eelnevate projektide (sh "Säästva turismi...

Arenduskoda käivitas uue koostööprojekti

Meil on hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine", mis on eelnevate projektide (sh "Säästva turismi...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 21.11.2019 korraldusega nr 611 kehtestati Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneering on...

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 21.11.2019 korraldusega nr 611 kehtestati Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneering on...

Haljala vallavalitsusel on menetluses projekteerimistingimuste taotlus Haljala alevikus Lepiksoo katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.  Taotletava päikeseelektrijaama võimsus on...

Teade projekteerimistingimuste taotluse menetlusest Haljala alevikus Lepiksoo katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks

Haljala vallavalitsusel on menetluses projekteerimistingimuste taotlus Haljala alevikus Lepiksoo katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.  Taotletava päikeseelektrijaama võimsus on...

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.10.2019- 22.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 25.11.2019 seisuga ei esitatud. ...

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused

Kõldu küla, Farmi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.10.2019- 22.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 25.11.2019 seisuga ei esitatud. ...

15. novembril lõppes kaks nädalat kestnud mesilasperede arvu teatamine. Selle aja jooksul anti PRIA põllumajandusloomade registrile teada ligi 40 000 mesilasperest ja registrisse kanti 140...

Lääne-Virumaal on kõige rohkem mesilasi Eestis

15. novembril lõppes kaks nädalat kestnud mesilasperede arvu teatamine. Selle aja jooksul anti PRIA põllumajandusloomade registrile teada ligi 40 000 mesilasperest ja registrisse kanti 140...

Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist) võtab vastu projektitoetuse taotlusi ...

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitoetuse taotlusi

Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist) võtab vastu projektitoetuse taotlusi ...

Mardilaupäeval 9.novembril toimus Jõgeva Kultuurikeskuses uute naiste tantsude konkurss. Konkursi eesmärgiks oli värske repertuaari leidmine III Eesti Naiste Tantsupeole  "Pere Lugu"...

Võhma tantsukollektiiv Krõtakesed sattusid võistlustulle

Mardilaupäeval 9.novembril toimus Jõgeva Kultuurikeskuses uute naiste tantsude konkurss. Konkursi eesmärgiks oli värske repertuaari leidmine III Eesti Naiste Tantsupeole  "Pere Lugu"...

VÕHMA – PALMSE KANDI KÜLADE   (Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma,  Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse, Eru)   ...

Võhma-Palmse kandi külade elanike üldkoosolek toimub 15. detsembril

VÕHMA – PALMSE KANDI KÜLADE   (Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma,  Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse, Eru)   ...

Varangu kandi elanike (Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku küla) ÜLDKOOSOLEK toimub 22. novembril kell 18.30 Varangu seltsimajas. PÄEVAKORD: 1. Kandikogu...

Varangu kandi elanike üldkoosolek toimub 22. novembril

Varangu kandi elanike (Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku küla) ÜLDKOOSOLEK toimub 22. novembril kell 18.30 Varangu seltsimajas. PÄEVAKORD: 1. Kandikogu...

Haljala vallavalitsuse 2019. a  6.11 korraldusega nr 591 on vastuvõetud Vihula küla Mõisaoja kinnistu (katastritunnusega 88702:001:0277, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindala 2007 m²)...

Vihula küla Mõisaoja kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Haljala vallavalitsuse 2019. a  6.11 korraldusega nr 591 on vastuvõetud Vihula küla Mõisaoja kinnistu (katastritunnusega 88702:001:0277, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindala 2007 m²)...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 19