Varade publitseerija

Haljala Vallavalitsus on jõudnud aadressandmete korrastamisega Võsu alevikuni. Selle eeltööna on vajalik mõnede liikluspindade ruumikujude (kujutised kaardil) täpsustamine ja muutmine ning...

Võsu alevikus aadressandmete korrastamise eeltööd

Haljala Vallavalitsus on jõudnud aadressandmete korrastamisega Võsu alevikuni. Selle eeltööna on vajalik mõnede liikluspindade ruumikujude (kujutised kaardil) täpsustamine ja muutmine ning...

Haljala valla eakate reis Viljandimaale toimub 1. – 2. juulil 2020. Reisi hind 85 eurot, selle sees on kõik kulud, sealhulgas  öömaja, toit ja pääsmed. Osavõtust palun tetada Urvele...

Haljala valla eakate reis Viljandisse toimub 1. - 2. juulil

Haljala valla eakate reis Viljandimaale toimub 1. – 2. juulil 2020. Reisi hind 85 eurot, selle sees on kõik kulud, sealhulgas  öömaja, toit ja pääsmed. Osavõtust palun tetada Urvele...

Tallinn-Tammispea-Käsmu-Võsu  bussiliini nr. 277 sõiduplaan . Sõidupileti hind juunikuus Tallinn-Käsmu ja Tallinn-Võsu vahel maksab 5.00€. Buss alustab liini Tallinnas Balti...

Tallinn-Võsu bussiliini sõiduplaan

Tallinn-Tammispea-Käsmu-Võsu  bussiliini nr. 277 sõiduplaan . Sõidupileti hind juunikuus Tallinn-Käsmu ja Tallinn-Võsu vahel maksab 5.00€. Buss alustab liini Tallinnas Balti...

  Suvi on peaaegu käes ja inimesed veedavad palju aega suvekodudes, kasutades ahje, pliite ja kaminaid. Päästeamet tuletab meelde, et küttekoldeid on oluline regulaarselt...

TEEME KÜTTEKOLDED KORDA

  Suvi on peaaegu käes ja inimesed veedavad palju aega suvekodudes, kasutades ahje, pliite ja kaminaid. Päästeamet tuletab meelde, et küttekoldeid on oluline regulaarselt...

Seoses Mere tn, Võsu alevikus reovee ja veetrasside rajamisega toimuvad muudatused ümberehitamise aegses liikluskorralduses. Mere tn lõigus Lootuse tn - Jõe tn täielik sulgemine on plaanitud...

Võsu aleviku reovee ja veetrasside rajamisega seotud liikluskorralduse muudatused

Seoses Mere tn, Võsu alevikus reovee ja veetrasside rajamisega toimuvad muudatused ümberehitamise aegses liikluskorralduses. Mere tn lõigus Lootuse tn - Jõe tn täielik sulgemine on plaanitud...

Haljala vallas asub keskkonnaministri määrusega kaitse alla võetud Toolse kanakulli püsielupaik, mille kaitsekorda on kavas vähesel määral muuta. Keskkonnaamet edastas Haljala...

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmise ettepanekust ja väljatöötamise kavatsusest teavitamine

Haljala vallas asub keskkonnaministri määrusega kaitse alla võetud Toolse kanakulli püsielupaik, mille kaitsekorda on kavas vähesel määral muuta. Keskkonnaamet edastas Haljala...

Töömalev tuleb! MTÜ Haljala Noortekeskus koostöös Haljala valla ning Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja registreerumise Haljala valla noorte töömalevasse! Haljala Noorte...

Haljala Noorte Töömalevasse registeerimine on alanud

Töömalev tuleb! MTÜ Haljala Noortekeskus koostöös Haljala valla ning Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja registreerumise Haljala valla noorte töömalevasse! Haljala Noorte...

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu   Haljala Vallavalitsus annab teada, et Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse...

Planeeringu teated

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu   Haljala Vallavalitsus annab teada, et Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse...

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas sel nädalal Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid...

Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenevad

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas sel nädalal Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid...

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas taastuvenergia vähempakkumise teise vooru, millega riik ostab ettevõtjatelt aastas turule täiendavalt 5 gigavatt-tundi roheenergiat. ...

Algas uus taastuvenergia pakkumiste voor

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas taastuvenergia vähempakkumise teise vooru, millega riik ostab ettevõtjatelt aastas turule täiendavalt 5 gigavatt-tundi roheenergiat. ...

  Kuni 15. juunini saab PRIAst taotleda otsetoetusi, üleminekutoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi. Taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel. ...

Pindalatoetusi on taotlenud juba 5972 klienti, toetusi saab taotleda kuni 15. juunini

  Kuni 15. juunini saab PRIAst taotleda otsetoetusi, üleminekutoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi. Taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel. ...

„Pane puuk posti" kampaania kutsub inimesi leitud puuke veebilehel registreerima, et kaardistada Eesti puugiohtlikke piirkondi. Kes soovib veelgi rohkem teadusesse panustada, võib leitud...

TAI alustab puugipanga kampaaniaga „Pane puuk posti“.

„Pane puuk posti" kampaania kutsub inimesi leitud puuke veebilehel registreerima, et kaardistada Eesti puugiohtlikke piirkondi. Kes soovib veelgi rohkem teadusesse panustada, võib leitud...

Vastavalt kohanimeseadusele avaldab Haljala Vallavalitus Vainupea sadamale kohanime määramise eelnõu. EELNÕU Kohanime määramine Vainupea sadamale

Kohanime määramine Vainupea sadamale

Vastavalt kohanimeseadusele avaldab Haljala Vallavalitus Vainupea sadamale kohanime määramise eelnõu. EELNÕU Kohanime määramine Vainupea sadamale

„Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2020....

Maa-ameti enapakkumine

„Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2020....

11. mail kell 9.00 avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) e-teeninduse kaudu valitsuse otsusega kinnitatud turismiettevõtete kriisitoetuse ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetuse...

EAS avab 11. mail turismisektori ja väikeettevõtete kahjude osalise hüvitamise taotlemise

11. mail kell 9.00 avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) e-teeninduse kaudu valitsuse otsusega kinnitatud turismiettevõtete kriisitoetuse ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetuse...

Põhja-Eesti Ühistrantspordikeskus annab teada, et alates  1. mai 2020 Liinid 30 ja 55 lähevad üle suvistele sõiduplaanidele. Liinidel 9, 15, 16, 29, 31, 44, 46, 63 ja 65...

1. maist muutuvad bussiliinide sõiduajad

Põhja-Eesti Ühistrantspordikeskus annab teada, et alates  1. mai 2020 Liinid 30 ja 55 lähevad üle suvistele sõiduplaanidele. Liinidel 9, 15, 16, 29, 31, 44, 46, 63 ja 65...

Kaitseliidu Viru malev annab teada, et 23.-24. mai toimuvad Rutja harjutusväljal laskeharjutused. Harjutus viiakse läbi ka öisel ajal ning kasutatakse valgusrakette. Müra ja valgus võivad...

23-24 mail toimuvad Rutja harjutusväljal laskeharjutused

Kaitseliidu Viru malev annab teada, et 23.-24. mai toimuvad Rutja harjutusväljal laskeharjutused. Harjutus viiakse läbi ka öisel ajal ning kasutatakse valgusrakette. Müra ja valgus võivad...

Alates sellest kuust (maist) saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes...

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetusest

Alates sellest kuust (maist) saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes...

„Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks.  Pakkumiste ...

Maa-ameti enapakkumine

„Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks.  Pakkumiste ...

Kutsume üles kuni 7. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta...

7. juunini saab esitada kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile

Kutsume üles kuni 7. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 24