« Tagasi

Haljala valla spordielu soodustamiseks loodi uus asutus

 

Tänavu aasta esimestel päevadel lisandus Haljala valla hallatavate asutuste nimekirja uus organisatsioon, mis kannab nimetust Haljala valla Spordikeskus.

Volikogu liikme ja kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Krista Keeduse sõnul on Haljala valla spordikeskuse loomine üks osa endiste Vihula ja Haljala valdade ühendamise protsessist.

„Põhimõtteliselt oleks ju võinud spordihooned Võsul ja Haljalas edasi omaette toimida, kuid kõik ülejäänud spordirajatised ja -üritused oli niikuinii mõistlik tuua ühtse juhtimise alla," leidis Keedus.

„Loodan, et loodud spordikeskus suudab pakkuda võimalusi iga vallakodaniku terviseliikumise tarbeks, avada uusi perspektiive potentsiaalsetele noortele sportlastele ja toetada suurema avalikkuse tähelepanuga ürituste läbiviimist siin piirkonnas."

 

Asutuse juht on Avo Seidelberg

Möödunud aasta lõpus toimus avalik konkurss täitmaks loodava asutuse juhataja ametikohta. Valituks osutus Avo Seidelberg.

Krista Keeduse ütluste kohaselt kandideeris Spordikeskuse juhi kohale mitmeid, väga põnevaid ja erineva taustaga inimesi. „Avo Seidelberg paistis nende seast silma loomulikult oma senise kogemusega, aga ka läbimõeldud tulevikunägemusega," kommenteeris ta.

Avo Seidelberg on aastaid tegutsenud Võsu Spordihoone juhtimisega. Seidelberg viitas, et ta asus sinna tööle kolm aastat tagasi eesmärgiga elavdada toonase Vihula valla spordielu - toona olid spordihoone õhtud vaiksed.

Praegu käib aga Võsu spordihoones vilgas tegevus: tööpäeva õhtutigi käivad pallimängud ja muud treeningud. „Esimese asjana tõin toona fuajeesse kabe ja malelauad, mida praegu kasutavad nii kooliõpilased kui ka täiskasvanud külastajad, nende hulgas ka suvitajad," rääkis ta.

 

Tutvub Haljala võimlaga

Kui Võsu sportimise tingimusi tunneb uus Spordikeskuse juht kui oma viit sõrme, siis esimeseks suureks väljakutseks on ta valinud just Haljala võimlaga seonduva.

„Haljala võimlaga toimetamise teeb keeruliseks see, et pikaajalisi eesmärke on keeruline paika panna," selgitas Seidelberg. „Hoone tahab saada investeeringud. Teame täna, et kui uut kooli ehitama hakatakse, lammutataks vana, aga võimla jääb töösse, vähemalt seni kuni uus kool koos võimlaga on valmis. Kas vana võimla lammutatakse või suudame leida sellele hoopis uusi ja põnevamaid väljundeid, seda näitab aeg."

 „Vaatamata võimla amortiseerunud tingimustele, on Haljala rahval tugev spordipisik säilinud," rõõmustas ta. „Esimese sammuna avame võimla vallarahvale kasutamiseks seitse päeva nädalas."

„ Meile on väga oluline teada, kui palju ja milliseid teenuseid meie inimesed kasutavad ja vajavad," jätkas ta. „Seepärast registreerimegi vallakodanikke nimeliselt. Saadud statistika põhjal saame edendada just vajaminevaid suundasid."

Haljala valla Spordikeskuse juht andis ka lubaduse, et motiveerida vallarahvast tulla võimalustega tutvuma. Nimelt loositakse esimesel kolmel kuul iga kuu lõpus registreerinute vahel välja üllatusauhind.

Haljala valla Spordikeskuse juhatajana peab Avo Seidelberg oluliseks toetada altpoolt tulevat initsiatiivi – toetada teo ja mõttega spordiklubide tegevust.

„Tähtis on luua spordirajatistes toimiv keskkond, kuhu oleks meeldiv tulla," leidis ta. „Sama tähtis on elavdada spordielu ka väljaspool neid hooneid. Tuleb teha heas mõttes spordipropagandat – olla nähtav sõnas ja pildis. Arvestada tuleb ka teiste spordiürituste korraldajatega, kellele tuleb olla mugav partner."

 

Tekst: Katrin Kivi
Foto: Elmar Põldsalu