Haljala valla jäätmekava 2021-2026

8.10.20

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus:

Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 15. novembrini.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressidel Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 või Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301.

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu:

24. novembril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas

25. novembril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis

Kui ettepanekuid ei laeku avalikku arutelu ei korraldata.

 

Toimetaja: RIINA MUST
« Tagasi

Haljala valda hakkab teenindama Lääne-Viru Jäätmekeskus

Alates augustist hakkab Haljala valla jäätmejaamu teenindama Lääne-Viru jäätmekeskus.

Seoses operaatorite vahetusega võib jäätmejaamade töös Võsul ja Haljalas esineda tõrkeid.

Palume vallaelanikel kannatlikku meelt ja enne jäätmetega jäätmejaama minemist veenduda, et jäätmejaamad avatud on. Paneme vastavasisulised teated ka meie kodulehele.

Jäätmejaamade töö võib olla häiritud kuni septembri alguseni.