Vainupea küla Toominga mü DP

27.12.17

Vainupea küla, Toominga maaüksusele (katastritunnus 88703:002:0440) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 213 detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kolmeks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA