Vainupea küla Toominga mü DP

26.11.20

Vainupea küla, Toominga maaüksusele (katastritunnus 88703:002:0440) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 213 detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kolmeks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. 

 

Planeeringumaterjalid

Seletuskiri  (muudetud 27.10.2020)
Põhijoonis  (muudetud 27.10.2020)
Sihtotstarbed
Illustratsioonid

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 12.10.2020- 26.10.2020. Avalik arutelu toimus 04.11.2020.

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused on leitavad siit.

Detailplaneering võeti vastu Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 539.

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN