Valla kriisikomisjon

16.05.22

Haljala valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Haljala valla territooriumil. 

Komisjoni ülesanded, pädevus ja töökorraldus on kehtestatud kriisikomisjoni põhimäärusega. Komisjoni moodustamist reguleerib hädaolukorra seadus.

Kriisikomisjoni koosseis

vallavanem Anti Puusepp - komisjoni esimees, anti.puusepp@haljala.ee, +372 526 4235

majandusjuht Avo Bergström - komisjoni aseesimees, avo.bergstrom@haljala.ee, +372 5621 7200

kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner, kent.kerner@haljala.ee, +372 5194 7655

sotsiaalteenistuse juht Airi Öösalu

AS Haljala Soojus juhataja Aivar Maurer

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühingu esindaja Valdek Kilk

vallavalitsuse liige Andrus Aasmäe

Toimetaja: KENT KERNER