Valla kriisikomisjon

3.02.24

Haljala valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Haljala valla territooriumil. 

Komisjoni ülesanded, pädevus ja töökorraldus on kehtestatud kriisikomisjoni põhimäärusega. Komisjoni moodustamist reguleerib hädaolukorra seadus.

Kriisikomisjoni koosseis

vallavanem Anti Puusepp - komisjoni esimees, anti.puusepp@haljala.ee, +372 526 4235

Haljala valla majanduskeskuse juht Avo Bergström - komisjoni aseesimees, avo.bergstrom@haljala.ee, +372 5621 7200

vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsioonijuht Kent Kerner, kent.kerner@haljala.ee, +372 5194 7655

vallavalitsuse sotsiaaltöö juht Airi Öösalu

AS Haljala Soojus juhataja Aivar Maurer

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühingu juhatuse liige Valdek Kilk

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühingu juhatuse liige Andrus Aasmäe

Rakvere ja Kunda päästekomando pealik Tom Leesnurm*

Haljala valla piirkonnapolitseinik Meelis Pallon

 

*asendusliige Jaak Janno, Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Toimetaja: KENT KERNER