Valla valimiskomisjon

21.08.21

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Valla valimiskomisjoni pädevust, selle moodustamise ning töökorralduse korda ja komisjoni liikmetele seatud nõudeid reguleerib kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus.

Haljala valla valimiskomisjon

Haljala valla valimiskomisjoni koosseis kinnitati Haljala Vallavolikogu 29. juuni 2021. aasta otsusega nr 192. Valimiskomisjoni koosseisu muudeti Haljala Vallavolikogu 17. augusti 2021. aasta otsusega nr 198.

Valimiskomisjoni liikmed:

1. vallasekretär Riina Must komisjoni esimees (tel 5787 7535, e-post riina.must@haljala.ee)

2. Ingrid Nurmsalu komisjoni aseesimees

3. Airi Öösalu

4. Riina Kaptein

5. Helgi Vassar

valimiskomisjoni asendusliikmed Urve Vogt ja Ene Loo

 

Haljala valla valimiskomisjoni tööajad

Otsus Haljala valla valimiskomisjoni tööaja määramise kohta.

17. oktoobril 2021 toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimise korraldamiseks on:

1) 18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (v.a. 7. ja 9. september 2021)

     - E kuni N kell 9.00-12.00 ja kell 13.00-17.00 ning R kell 9.00 -14.00;

     - 7. septembril (kandidaatide registreerimiseks esitamise viimane päev)  ja 9. septembril (kandideerimisdokumentides vigade parandamise viimane päev) kella 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;

2) 16. septembrist kuni 17. oktoobrini (valimispäevani) igal teisipäeval kella 9.00 - 12.00;

3) valimispäeval, 17. oktoobril, kella 9.00-22.00

4) 18. oktoobril (häälte teistkordne ülelugemine ja valimistulemuste kinnitamine) kella 10.00 kuni 16.00

 

Haljala valla valimiskomisjoni asukohaks on Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Lääne-Virumaa (Haljala vallavalitsus). Valimiskomisjoni asukoht on määratud Haljala Vallavalitsuse 14.07.2021 korraldusega nr 369.

 

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui vabariigi valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

 

Valimiskomisjoni tegevusega seotud dokumendid on leitavad vallavalitsuse dokumendiregistrist: 
koosolekute protokollid | valimiskomisjoni otsused
Toimetaja: KENT KERNER