Vallavalitsus

25.07.21

Haljala Vallavalitsuse koosseis on viieliikmeline: vallavanem ja neli liiget.

Vallavalitsuse moodustamist ja selle töökorraldust reguleerib valla põhimäärus.

 

Ivar Lilleberg

vallavanem

ivar.lilleberg@haljala.ee

+372 5656 6930

Avo Bergström

Vallavalitsuse liige

avo.bergstrom@haljala.ee

+372 5621 7200

Eha Sirelbu

Vallavalitsuse liige

sirelbueha@gmail.com

+372 522 6519

Kristel Tõnisson

Vallavalitsuse liige

tonisson.kirstel@gmail.com

+372 505 7713

 

 

 

 

 

 

 Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad dokumendiregistrist.