Vallavalitsus

4.02.21

Haljala Vallavalitsuse koosseis on viieliikmeline: vallavanem ja neli liiget.

Vallavalitsuse moodustamist ja selle töökorraldust reguleerib valla põhimäärus.

 

Ivar Lilleberg

vallavanem

ivar.lilleberg@haljala.ee

+372 551 0076

Avo Bergström

Vallavalitsuse liige

avo.bergstrom@mail.ee

+372 5302 5650

Eha Sirelbu

Vallavalitsuse liige

sirelbueha@gmail.com

+372 522 6519

Kristel Tõnisson

Vallavalitsuse liige

tonisson.kirstel@gmail.com

+372 505 7713

Sirje Laigu

Vallavalitsuse liige

sirje.laigu@haljala.ee

+372 325 8636

 

 Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad dokumendiregistrist.