Vallavara võõrandamine

8.10.21

Haljala vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise raieõiguse võõrandamiseks

 

Enampakkumise käigus võõrandatakse Haljala aleviku Võsu mnt 16b maaüksuse raieõigus. Raiemaht on 1344 tihumeetrit.

Enampakkumise osavõtutasu on 100 eurot. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2021 kell 10.00.

Enampakkumise täpsemate tingimustega saab tutvuda SIIN.

 

Lisainformatsioon:

Avo Bergström, majandus- ja hankejuht, telefon 5621 7200, e-post avo.bergstrom@haljala.ee.

 

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmine

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

1.  Sõstra tänav 2 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,   

     katastritunnus 19101:001:0074, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala  1 584 m2)

     alghinnaga  4023 eurot;

2. Sõstra tänav 4 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,     

    katastritunnus 19101:001:0075, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 862 m2)

    alghinnaga 4729 eurot;

3Sõstra tänav 8 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,

    katastritunnus 19101:001:0076, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 771 m2)

    alghinnaga  4498 eurot .

 

  • Hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud kannab 100% ostja.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Sõstra tänava kinnistute kaart

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmise tingimused ja korraldus

 

Essu küla Pargi tänava kinnistutele hoonestusõiguse seadmine

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse Haljala vallas Essu külas asuvatele järgmistele kinnistutele : 

1. Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1668 eurot;

2. Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1874 eurot ;

3. Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1899 eurot;

4. Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1922  eurot;

5. Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1934 eurot;

6. Pargi tn 9 a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1942 eurot;

7. Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1932 eurot.

  • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
  • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus: Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras

Toimetaja: KENT KERNER

Vallavara komisjon

15.10.21

Haljala Vallavalitsuse 13.10.2021 korraldusega nr 531 moodustati alaline vallavara komisjon järgmises koosseisus:

- majandus- ja hankejuht

- majandusspetsialist

- maakorraldusspetsialist

- avalike suhete spetsialist

 

Vallavara komisjoni ülesandeks on olla eelläbirääkimistega  ja  enampakkumise  korras  vallavara  kasutusse  andmise  ja  võõrandamise korraldajaks.

Toimetaja: KENT KERNER