Vallavara võõrandamine

24.04.24

Avalikke enampakkumise käesoleval hetkel ei toimu.

Toimetaja: KENT KERNER

Vallavara komisjon

19.10.23

Haljala Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 378 moodustati alaline vallavara komisjon järgmises koosseisus:

- majanduskeskuse juht

- finantsjuht

- arendus- ja kommunikatsioonijuht

Vallavara komisjoni ülesandeks on olla eelläbirääkimistega  ja  enampakkumise  korras  vallavara  kasutusse  andmise  ja  võõrandamise korraldajaks.

Toimetaja: KENT KERNER