Võsu mnt. 4, Haljala alevik kinnistu võõrandamine

21.09.20

Haljala Vallavalitsus müüb pideva avaliku teavitamise korras kinnistu asukohaga Võsu mnt. 4, Haljala alevik, Haljala vald. 

Kinnistu (katastritunnuse 19002:003:0015, pindala 1 548 m², sihtotstarve 50% elamumaa, 50 % ärimaa) pakkumise alghinnaks  on  22 000 eurot. Pakkumine viiakse läbi kinnasvaraportaalis.

Kinnistul asuvad 2 hoonet (apteek-elamu netopinnaga 225 m2 ja kuur-saun netopinnaga56 m2).

Enampakkumise tingimused :

 • Ostja on kohustatud müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt ühe kuu  jooksul pärast pakkumise toimumist. 
 • Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab 100% ostja.

 

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmine

8.05.20

 

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

1.  Sõstra tänav 2 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,   

     katastritunnus 19101:001:0074, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala  1 584 m2)

     alghinnaga  4023 eurot;

2. Sõstra tänav 4 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,     

    katastritunnus 19101:001:0075, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 862 m2)

    alghinnaga 4729 eurot;

3. Sõstra tänav 8 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,

    katastritunnus 19101:001:0076, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 771 m2)

    alghinnaga  4498 eurot .

 

 • Hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud kannab 100% ostja.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Sõstra tänava kinnistute kaart

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmise tingimused ja korraldus

Toimetaja: RIINA MUST

Aaspere Kase tee 6 võõrandamine

11.06.19

Haljala Vallavalitsus müüb kinnistu asukohaga Kase tee 6 Aaspere küla  Haljala vald.

Kinnistu (tunnusega 19001:001:0463, pindala 9973 m², sihtotstarve 100% elamumaa,) hinnaga  5000 eurot

 • Võõrandamisega  seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma ostuhinna enne  notariaalse ostulepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

 

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr. 322 - Kase tee 6 kinnistu võõrandamise korraldamine

Toimetaja: RIINA MUST

Essu külas Pargi tänava kinnistutele hoonestusõiguse seadmine

11.06.19

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse Haljala vallas Essu külas asuvatele järgmistele kinnistutele : 

1. Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1668 eurot;

2. Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1874 eurot ;

3. Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1899 eurot;

4. Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1922  eurot;

5. Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1934 eurot;

6. Pargi tn 9 a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1942 eurot;

7. Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1932 eurot.

 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus: Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras

Toimetaja: RIINA MUST

Uus põik hoonestusõiguse seadmine

26.10.20

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

 1. Uus põik 7 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208031, katastritunnus 19002:003:0108, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 014 m2) hinnaga 5116 eurot; HOONESTUSÕIGUS SEATUD
 2.  Uus põik 23 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203031, katastritunnus 19002:003:0094, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) hinnaga 5243 eurot;
 3.  Uus põik 21 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208331, katastritunnus 19002:003:0095, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) hinnaga 5243 eurot;
 4.  Uus põik 19 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5202931, katastritunnus 19002:003:0096, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 404 m2) hinnaga 6106 eurot; HOONESTUSÕIGUS SEATUD
 5.  Uus põik 18 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203331, katastritunnus 19002:003:0097, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 705 m2) hinnaga 6871 eurot; HOONESTUSÕIGUS SEATUD
 6.  Uus põik 16 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208631, katastritunnus 19002:003:0098, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 504 m2) hinnaga 6360 eurot; HOONESTUSÕIGUS SEATUD
 7.  Uus põik 14 asuv kinnistu (kinnisturegistriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973 m2) hinnaga 5011 eurot.
 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee . 

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr 593

Uus tänava väikeelamurajooni kruntide plaan

Toimetaja: RIINA MUST