12.04.19

Vallavara võõrandamine

 

Haljala Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise korteriomandi (tunnusega 88701:002:0015, registriosa 2609531 )võõrandamiseks asukohaga Saare Võsupere küla   Haljala vald. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.04.2019 kell 09:00 .

 

Enampakkumise tingimused :

 • Enampakkumise alghinnaks on 6 000 eurot;
 • võõrandamisega  seotud kulud kannab 100% ostja;
 • võõrandaja kohustub tasuma ostuhinna 10 tööpäeva jooksul;
 • Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha 600 eurot ja osavõtutasu 50 eurot  Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 23.04. 2019 kell 8:30.
 • Edukal pakkujal arvestatakse tagatisraha ostuhinna osaks. Pakkumusest loobumisel tagatisraha ei tagastata. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha peale edukalt pakkujalt tasu laekumist. Osavõtutasu ei tagastata pakkujateel.

 

Korter asub 18 krt. elamu teisel korrusel, üldpinnaga 67,1 m2 . Soojusallikaks on õhksoojus-  pump. Majas on ühisveevärk ja -kanalisatsioon.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Mere  6 Võsu alevik Haljala Vallavalitsus.

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Toimetaja: KATRIN KIVI

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmine

3.01.19

 

Haljala Vallavalitsus korraldab  kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks  Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.12.2018 kell 09:00.

 

1.  Sõstra tänav 2 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,   

     katastritunnus 19101:001:0074, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala  1 584 m2)

     alghinnaga  4023 eurot;

2. Sõstra tänav 4 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,     

    katastritunnus 19101:001:0075, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 862 m2)

    alghinnaga 4729 eurot;

3. Sõstra tänav 8 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,

    katastritunnus 19101:001:0076, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 771 m2)

    alghinnaga  4498 eurot .

 

Enampakkumise tingimused :

 

 • Enampakkumise võitja on kohustatud hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmima hiljemalt ühe kuu  jooksul pärast pakkumise toimumist. Juhul kui enampakkumise võitja ei ilmu ettenähtud aja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks ning talle ei tagastata tagatisraha.
 • Hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud kannab 100% ostja.
 • Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha 400 eurot ja osavõtutasu 50 eurot  Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 21.12. 2018 kell 9:00.
 • Tagatisraha arvatakse enampakkumise võitjal hoonestusõiguse tasu  sisse. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha peale notariaalse  lepingu sõlmimist. Osavõtutasu ei tagastata.

 

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus. Pakkumuste avamine toimub 21.12.2018 kell 9:05 Haljala Teenuskeskuses Rakvere mnt 3 Haljala II korruse nõupidamise ruumis.

Planeeringu materjalid kaardirakenduses Evald

 

Lisainfo:
majandus- ja hankejuht Aivar Aruja
tel 518 7119,
e-post: aivar.aruja@haljala.ee

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmise korraldus

Toimetaja: KATRIN KIVI

Aaspere Kase tee 6 võõrandamine

14.11.18

Haljala Vallavalitsus müüb kinnistu asukohaga Kase tee 6 Aaspere küla  Haljala vald.

Kinnistu (tunnusega 19001:001:0463, pindala 9973 m², sihtotstarve 100% elamumaa,) hinnaga  5000 eurot

 • Võõrandamisega  seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma ostuhinna enne  notariaalse ostulepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr. 322 - Kase tee 6 kinnistu võõrandamise korraldamine

Toimetaja: KATRIN KIVI

Essu külas Pargi tänava kinnistutele hoonestusõiguse seadmine

30.01.19

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse Haljala vallas Essu külas asuvatele järgmistele kinnistutele : 

1. Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1668 eurot;

2. Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1874 eurot ;

3. Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1899 eurot;

4. Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1922  eurot;

5. Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1934 eurot;

6. Pargi tn 9 a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1942 eurot;

7. Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1932 eurot.

 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus: Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras

Toimetaja: KATRIN KIVI

Uus põik hoonestusõiguse seadmine

19.11.18

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

 1. Uus põik 7 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208031, katastritunnus 19002:003:0108, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 014 m2) hinnaga 5116 eurot;
 2.  Uus põik 23 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203031, katastritunnus 19002:003:0094, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) hinnaga 5243 eurot;
 3.  Uus põik 21 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208331, katastritunnus 19002:003:0095, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) hinnaga 5243 eurot;
 4.  Uus põik 19 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5202931, katastritunnus 19002:003:0096, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 404 m2) hinnaga 6106 eurot;
 5.  Uus põik 18 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203331, katastritunnus 19002:003:0097, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 705 m2) hinnaga 6871 eurot;
 6.  Uus põik 16 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208631, katastritunnus 19002:003:0098, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 504 m2) hinnaga 6360 eurot;
 7.  Uus põik 14 asuv kinnistu (kinnisturegistriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973 m2) hinnaga 5011 eurot.
 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus.

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr 321

Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering

Toimetaja: KATRIN KIVI