Vallavara võõrandamine

20.07.21

Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise järgnevate kinnisasjade ja korteriomandite võõrandamiseks:

  • korteriomand aadressil Trahteri tee 7-2, Aaspere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 42,7m2 (kahetoaline). Enampakkumise alghind on 5700 eurot;
  • korteriomand aadressil Kressaia korter 1, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 27,9m2 (ühetoaline). Enampakkumise alghind on 1000 eurot;
  • korteriomand Kressaia korter 2, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, mille üldpind on 53,9m2 (kolmetoaline). Enampakkumise alghind on 1600 eurot;
  • kinnistu aadressil Raamatukogu, Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 19001:001:0900. Enampakkumise alghind on 89 000 eurot;
  • kinnistu aadressil Käntsakooli, Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 88702:002:0232. Enampakkumise alghind on 4100 eurot;
  • kinnistu aadressil Haraka, Eisma küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, katastritunnusega 88703:002:0129. Enampakkumise alghind on 27 000 eurot.

 

Vallavara võõrandamise ja pakkumise esitamisega seotud tingimusi loe SIIT.

 

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmine

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

1.  Sõstra tänav 2 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,   

     katastritunnus 19101:001:0074, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala  1 584 m2)

     alghinnaga  4023 eurot;

2. Sõstra tänav 4 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,     

    katastritunnus 19101:001:0075, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 862 m2)

    alghinnaga 4729 eurot;

3Sõstra tänav 8 Haljala alevikus asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2476950,

    katastritunnus 19101:001:0076, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 771 m2)

    alghinnaga  4498 eurot .

 

  • Hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud kannab 100% ostja.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Sõstra tänava kinnistute kaart

Sõstra tänava hoonestusõiguse seadmise tingimused ja korraldus

 

Essu küla Pargi tänava kinnistutele hoonestusõiguse seadmine

Haljala Vallavalitsus seab hoonestusõiguse Haljala vallas Essu külas asuvatele järgmistele kinnistutele : 

1. Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1668 eurot;

2. Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1874 eurot ;

3. Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1899 eurot;

4. Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1922  eurot;

5. Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1934 eurot;

6. Pargi tn 9 a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1942 eurot;

7. Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hinnaga 1932 eurot.

  • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
  • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus: Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras

Toimetaja: KENT KERNER