Volikogu liikmed

19.01.21

 

 Kõik küsimused ja menetlemiseks esitatud dokumendid edastada aadressil haljala@haljala.ee 
Volikogule üldiseks teadmiseks mõeldud dokumendid ja pöördumised võib saata ka meiliaadressile volikogu@haljala.eemeilile saadetud kiri jõuab kõikide volikogu liikmeteni.

Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustunud Haljala Vallavolikogu I koosseis

 

 

Ees- ja perekonnanimi

Telefon

E-post

Valimisliit/erakond

Liikmelisus komisjonides

Vello Väinsalu

Vello Väinsalu

volikogu esimees

 

504 7916

vellovainsalu@gmail.com

Valimisliit PLAAN A

 

Margus Punane

Margus Punane

volikogu aseesimees

504 9998

margus.punane@uusmaa.ee

Valimisliit Maheda

Sotsiaalkomisjon

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Leo Aadel

506 8620

leo.aadel@gmail.com

Eesti Reformierakond

Eelarve- ja majanduskomisjon

Leo Bergström

Leo Bergström

5664 4055

leobergstrom63@gmail.com

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Annika Hallimäe

Annika Hallimäe

523 8622

mann.annika@gmail.com

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Revisjonikomisjon

Sotsiaalkomisjon

Alvar Jõe

5679 2279

alvarjoe25@gmail.com

Eesti Reformierakond

Kultuuri- ja spordikomisjon

Krista Keedus

507 9077

krista.keedus@eesti.ee

Eesti Reformierakond

Kultuuri- ja spordikomisjon

Urve Kingumets

Urve Kingumets

5649 7443

urve.kingumets@mail.ee

Valimisliit Maheda

Kogukonnakomisjon

Rainer Lille

Rainer Lille

516 5880

rainerlille1@gmail.com

Valimisliit Maheda

Eelarve- ja majanduskomisjon

Aivar Maurer

Aivar Maurer

5663 7713

amsoojus@gmail.com

Eesti Keskerakond

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Jaan Meerits

565 3988

jaanmeerits@gmail.com

Eesti Keskerakond

Revisjonikomisjon

Urmas Osila

501 3063

urmas.osila@gmail.com

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Eelarve- ja majanduskomisjon

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Anti Puusepp

Anti Puusepp

526 4235

anti.puusepp@palms.eu

Valimisliit PLAAN A

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon

Greete Toming

Greete Toming

5695 0532

greete.toming@gmail.com

Eesti Reformierakond

Haridus- ja noorsookomisjon

Triin Toming

Triin Toming

5698 8900

triin16@gmail.com   

Valimisliit PLAAN A

Kogukonnakomisjon

Haridus- ja noorsookomisjon

Tea Treufeldt

520 5763

treufeldttea@gmail.om

Isamaa erakond

Eelarve- ja majanduskomisjon

Kogukonnakomisjon

Aide Veinjärv

Aide Veinjärv

5665 5260

aide.veinjarv@gmail.com

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Sotsiaalkomisjon

 

7.09.20

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLAREERIMINE

Korruptsioonivastase seaduse §-s 13 on nimetatud ametikohad, kellel on huvide deklareerimise kohustus.

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub  Maksu- ja Tolliameti  e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

 

HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.