Volikogu liikmed

14.09.20

Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustunud Haljala Vallavolikogu I koosseis

Kõik küsimused ja menetlemiseks esitatud dokumendid edastada aadressil haljala@haljala.ee

Volikogule üldiseks teadmiseks võib dokuemdid ja pöördumised saata ka  meiliaadressile volikogu@haljala.eemeilile saadetud kiri jõuab kõikide volikogu liikmeteni.

 

Volikogu esimees
VELLO VÄINSALU
Vello Väinsalu


Valimisliit PLAAN A 

 

504 7916 vellovainsalu@gmail.com
     
Volikogu aseesimees    

MARGUS PUNANE
Margus Punane

Sotsiaalkomisjoni esimees
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni aseesimees
Valimisliit Maheda 

504 9998 margus.punane@uusmaa.ee
Liikmed    

LEO AADEL

Eelarve- ja majanduskomisjoni liige

Eesti Reformierakond

5068620 leo.aadel@gmail.com

ANNELI ALEMAA

Kogukonnakomisjoni liige

Isamaa erakond

552 9605             

aalemaa@gmail.com

LEO BERGSTRÖM
Leo Bergström

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liige
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 

5664 4055 leobergstrom63@gmail.com

ANNIKA HALLIMÄE
Annika Hallimäe

Revisjonikomisjoni aseesimees
Sotsiaalkomisjoni liige
Valimisliit Vaba Vallakodanik 

523 8622 mann.annika@gmail.com

ALVAR JÕE

Eesti Reformierakond 

56792279 alvarjoe25@gmail.com

KRISTA KEEDUS

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Eesti Reformierakond   
 

 

507 9077   

krista.keedus@eesti.ee

URVE KINGUMETS
Urve Kingumets

Kogukonnakomisjoni aseesimees
Valimisliit Maheda 

5649 7443 urve.kingumets@mail.ee

RAINER LILLE
Rainer Lille

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Valimisliit Maheda 

516 5880 rainerlille1@gmail.com

AIVAR MAURER
Aivar Maurer

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liige
Eesti Keskerakond 

5663 7713 amsoojus@gmail.com

JAAN MEERITS

 

Revisjonikomisjoni esimees

Eesti Keskerakond 

565 3988

jaanmeerits@gmail.com

URMAS OSILA

Eelarve- ja majanduskomisjoni liige
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liige

Kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees

Valimisliit Vaba Vallakodanik

501 3063 

urmas.osila@gmail.com

ANTI PUUSEPP
Anti Puusepp

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees
Valimisliit PLAAN A

526 4235 anti.puusepp@palms.eu

GREETE TOMING
Greete Toming

Haridus- ja noorsookomisjoni esimees
Eesti Reformierakond 

5695 0532 greete.toming@gmail.com

TRIIN TOMING
Triin Toming

Kogukonnakomisjoni esimees
Haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees
Valimisliit PLAAN A 

5698 8900 triin16@gmail.com

 

   

AIDE VEINJÄRV
Aide Veinjärv

Sotsiaalkomisjoni aseesimees

Valimisliit Vaba Vallakodanik

5665 5260 aide.veinjarv@gmail.com

 

 


 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KIVI
7.09.20

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLAREERIMINE

Korruptsioonivastase seaduse §-s 13 on nimetatud ametikohad, kellel on huvide deklareerimise kohustus.

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub  Maksu- ja Tolliameti  e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

 

HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.

 

Toimetaja: RIINA MUST