Vee kvaliteet

12.02.19
Vihula valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist

Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p1 ja veeseaduse § 40 lg 2 alusel joogivee valdkonnas. Ameti järelevalve all on 13 veevärki ja 9 joogivee käitlejat, sealhulgas Vihula Valla Veevärk OÜ.

Vihula valla ühisveevärkide joogivesi vastab uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud kvaliteedinõuetele, välja arvatud raua sisaldus. See tähendab, et joogivesi on joomiseks kõlblik ning tervisele ohutu.


Analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel http://vtiav.sm.ee , kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Terviseamet Vihula valla joogivee kvaliteedist

Haljala valla joogivee kvaliteedist 2018 aastal


Allpool leiate 2013. ja 2014.aastal võetud veeproovid ning Sotsiaalministri määruse nr 82, mis määrab ära joogivee kvaliteedinõuded:

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid:
Sotsiaalministri 31.juuli 2001.a. määrus nr. 82

Vee analüüside tulemused:
Võsu (proovivõtukoht Võsu rannahoone)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs

Võsu (proovivõtukoht Võsu kooli köök)
   Vee analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs

Vergi (proovivõtukoht Vergi kauplus)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs 

Vihula (proovivõtukoht Vihula kauplus)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs

Vihula (proovivõtukoht Vihula lasteaed-algkool)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs
 

Käsmu (proovivõtukoht Käsmu kalmistu)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs

Võsupere (proovivõtukoht Võsupere lasteaed)
   Vee analüüs
   Raua ja mangaani analüüs
   Vee mikrobioloogiline analüüs

 
Toimetaja: KULDAR PÄRN