Vergi küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

23.05.19

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega 17.12.2018 kaasrahastatakse Keskkonnaprogrammist AS Haljala Soojus projekti "Vergi küla reoveepuhasti rekonstrueerimine".

Projekti raames rekonstrueeritakse Vergi külas reoveepuhasti ja reovee suunamine reoveepuhastile.

Projekti tulemusena tagatakse reovee suunamine puhastile, vähendatakse keskkonnakahjustus ja parandatakse reovee puhastamist.

Projekti elluviimiseks vajalikud ehitushanked viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas:

https://riigihanked.riik.ee/

Projekti tegevused:

  1. Vergi septikute likvideerimine ja reoveepuhastit teenindavate vee- ja reoveetorustike rajamine: Tööde teostaja AS Viimsi Keevitus (projektijuht Marek Noormets marek@viimsikeevitus.ee +372 5301 5163). Tööd toimuvad 20. mai kuni 30. juuni 2019)
  2. Reostuskoormuse uuring (eeldatavalt juulis 2019)
  3. Reoveepuhasti rekonstrueerimine. Hange eeldatavalt augustis 2019

Omanikujärelevalve:

Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab OÜ P.P. Ehitusjärelevalve, projektijuht Kaarin Kõiv: tel +372 5650 9213, kaarin@ppe.ee.

Toimetaja: KATRIN KIVI