Vergi küla Tüllikese mü DP

27.12.17

Vergi küla Tüllikese kinnistule (katastritunnus 88703:001:0212) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavolikogu otsusega 21. mai 2015 nr 77 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu ümberkruntimine, elamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, tee aluse maa liitmine Tihase tee teemaaga.

Asendiplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA