Vihula küla Mõisaoja

23.11.18

Vihula küla maaüksusele (katastritunnus 88702:001:0277) on Haljala Vallavalitsuse 25.10.2018 korraldusega nr 538 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus teisele elamule.

Mõisaoja detailplaneeringu algatamise skeem

Toimetaja: KATRIN KIVI