Vihula küla Mõisaoja

4.11.19

Vihula küla maaüksusele (katastritunnus 88702:001:0277) on Haljala Vallavalitsuse 25.10.2018 korraldusega nr 538 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus teisele elamule.

Mõisaoja detailplaneeringu algatamise skeem

Mõisaoja maaüksuse detailplaneering

Eskiis

 

 

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN