Vihula valla veemajandusprojekt

12.03.18

Logod

OÜ Vihula Valla Veevärk viis ajavahemikul 18.02.2011 kuni 30.06.2015 ellu Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt toetatud Vihula Valla Veemajandusprojekti (SFOS 2.1.0101.10-0095).
 
Projekti mahus:

-          Rekonstrueeriti Võsu reoveepuhasti;

-          Rajati Võsu veetöötlusjaam koos puurkaevuga;

-          Rajati ühisveevärgiga liitumisvõimalus 70-le kinnistule;

-          Rajati ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalus 134-le kinnistule;

-          Rekonstrueeriti  ja rajati 9541 m veetorustikku;

-          Rekonstrueeriti  ja rajati 6084 m kanalisatsioonitorustikku koos 9 reoveepumplaga.

 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine

 

OÜ Vihula Valla Veevärk tänab:
Euroopa Ühtekuuluvusfond
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Vihula vald
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Aktsiaselts Viimsi Keevitus
Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts
Osaühing Kinnisvaraehitus
Aktsiaselts Terrat
AS Infragate Eesti

Toimetaja: MADIS TÄNAVA